Etiska regler för försäljning och marknadföring över telefon till konsument

Etiska regler konsument
Etiska riktlinjer avseende god sed vid försäljning och marknadsföring över telefon till konsumenter har tagits fram av Kontakta (Föreningen Kontakta Sverige) och SWEDMA (Swedish Direct Marketing Association).

De etiska reglerna ska tillämpas av Kontaktas medlemmar samt anses som praxis vid all typ av försäljning och marknadsföring över telefon till fysiska personer, dvs konsumenter och enskilda näringsidkare utan aktiv verksamhet ,(enligt god marknadsföringssed § 5 och § 6 i Marknadsföringslagen) i Sverige. De etiska reglerna gäller också i tillämpliga delar vid penninginsamling, kläd- och annan lösöreinsamling, försäljning av varor och tjänster samt insamling med gåvobevis för humanitärt, välgörande, kulturellt eller annat allmännyttigt ändamål via telefon.

De etiska reglerna är teknikneutrala och gäller för all typ av telefoni i Sverige. 

Etiska riktlinjer för försäljning och marknadsföring över telefon till konsument 2021-07-01

Etiska regler företag
Kontakta har tillsammans med Svensk Handel tagit fram etiska riktlinjer för försäljning och marknadsföring per telefon mot företag och organisationer. Dessa etiska regler ska tillämpas av Kontaktas medlemmar och anses som praxis vid all typ av försäljning och marknadsföring över telefon till företag, aktiva enskilda näringsidkare och organisationer.

Etiska riktlinjer för försäljning och marknadsföring över telefon till företag