Self assessment

Vi har utvecklat en enkel self assessment som du som uppdragsgivare kan använda för att bilda dig en uppfattning av om ni som organisation själva kan möta behovet som krävs för att lyckas med upphandlingen av kundservice, telefonsälj- eller växeltjänsterna.
Self assessment
JA NEJ
Har vi som köparorganisation köpt liknande tjänster tidigare och säkrat erfarenheten för att lyckas?


Känner vi till vilka de vanligaste fallgroparna i en kundservice-/telefonsälj-/växel upphandling är?


Vet vi vad konsekvenserna blir om vi misslyckas med någon kritisk del och hur vårt varumärke påverkas?


Behöver vi stöd för att definiera utgångsläge och mål på ett för branschen enhetligt format?


Behöver vi stöd för att definiera rätt krav och kommersiella modeller i upphandlingen?


Har vi kompetensen för att göra en helhetsutvärdering av leverantörernas lösningsförslag och offerter?


Besitter min organisation en generell inköpskompetens för köp av komplexa tjänster?


Kan vi allokera egna resurser för att driva upphandlingen och transitionen?Om du önskar konsultstöd inför beslut av outsourcing, hela eller delar av outsourcingprocessen eller transitionsdelen rekommenderar vi kontakt med Axholmen. Kontaktuppgifter via länken Konsultstöd till vänster.