Lag om skriftlighetskrav vid telefonförsäljning

Från 1 september 2018 gäller skriftlighetskrav vid telefonförsäljning. Det innebär att försäljningen ska sammanfattas i ett skriftligt anbud som konsumenten skriftligen ska acceptera efter avslutat telefonsamtal. Först därefter är ett giltigt avtal ingånget. Läs mer i vår guide!

Telefonen är en mycket viktig kanal för näringslivet och den personliga kontakten på distans kommer att fortsätta att vara relevant i ett alltmer digitaliserat samhälle. Utmaningen är att hitta en balans mellan ett stärkt konsumentskydd och kundernas och näringslivets intresse av kommunikation. Vi hoppas att den fortsatta diskussionen ska förhålla sig till dagens faktiska situation, både vad gäller möjligheter och utmaningar.

Vill man läsa mer om lagstiftningen och vad som är skrivet i förorden kring tillämpning, läs här…

Kontaktas guide för tillämpning av skriftliga avtal vid telefonförsäljning inom ramen för lagen om distansavtal
I syfte att tydliggöra vad lagstiftningen innebär praktiskt, har Kontakta tagit fram en guide för praktisk tillämpning av den nya lagstiftningen. Några saker vi särskilt vill poängtera:
- Alla samtal som syftar till försäljning och som sker på näringsidkarens initiativ inom ramen för lagen om distansavtal omfattas, även utgående samtal från kontakt centers och motsvarande.
- Samtal till nya och befintliga kunder omfattas.
- Anbud får skickas under pågående samtal, men samtal måste avslutas innan kund lämnar accept – kunden ska erhålla sk rådrum.
- Inspelning av samtal kommer även i framtiden vara viktig för att styrka att kunder erhållit rätt information

Om telefonförsäljning generellt
Kontakta_Logo_RGBFörsäljning och kundservice genom telefon är en av Sveriges största och viktigaste försäljningskanaler. Banker, försäkringsbolag, elbolag, telekombolag och dagstidningar, för att nämna några, genomför samtal över telefon då de marknadsför produkter och tjänster till sinakunder.
Verksamheterna har tiotusentals anställda runt om i Sverige, ofta utanför storstäderna, och många unga erbjuds sin första anställning i dessa verksamheter. Erfarenhet av telefonförsäljning är en högt värderad merit då i princip alla typer av anställningar i dagens samhälle kräver kunskap av försäljning.  

Tina Wahlroth
VD Kontakta
tina.wahlroth@kontakta.se 
+46 735 66 55 22