Guide outsourcingprocessen

Riktlinjerna tar utgångspunkt i outsourcingprocessen och inkluderar rekommendationer för hur den bör drivas samt vad som är kritiskt att inkludera i processen.

RFP*

Avtal

Uppnådda mål

Förberedelse

Upphandling

Transition, samarbete & terminering

* RFP: Request For Proposal

Klicka på respektive delprocess 1-10 för att se rekommenderade riktlinjer för köparens ansvar under outsourcingprocessen och under samarbetet med leverantören.

Vi har tagit fram en checklista som elektroniskt dokument, som kan användas för att säkerställa att du som köpare kan få med de kritiska delarna i upphandlingen och under samarbetet.

Vi har även utvecklat en self assessment som du som köpare kan genomföra för att bilda dig en uppfattning av behovet i köparorganisationen som krävs för att lyckas med köpet av kundservice-, telefonsälj-, eller växeltjänsterna.

Om du önskar konsultstöd inför beslut av outsourcing, hela eller delar av outsourcingprocessen eller transitionsdelen rekommenderar vi att kontakta Axholmen. Kontaktuppgifter via länken konsultstöd till vänster.

Vid frågor kontakta Tina Wahlroth, 0735 66 55 22 eller e-mail