4. Kravställning

RFP*

Avtal

Uppnådda mål

Förberedelse

Upphandling

Transition, samarbete & terminering

* RFP: Request For Proposal

Uppdragsgivarens ansvar:

 • Tydliggöra skall- resp. börkrav. För att valda leverantörer ska kunna föreslå lösning och prissätta den krävs det att specifikationerna och kraven är tydliga, samt att köparen ska kunna utvärdera leverantörerna äpple mot äpple
 • Tydliggöra upphandlingsprocessen. För att leverantörerna ska kunna planera sina resurser under upphandlingsprocessen


Not: Om kraven inte kan specificeras, bör en marknadskonsultation eller RFI (Request For Information) genomföras innan RFP-steget för att reda ut kraven

Inkludera i RFP
Vad?
Upphandlingsprocess
 • Offertvillkor och riktlinjer för svar, var tydlig med vad offertsvaret ska innehålla
 • Tidsplan och kontaktpersoner
 • Kriterier och procedur för utvärdering
 • Intention att slutligen välja leverantör
Mål & utgångsläge
Enligt (1) och (2)
Gränssnitt och ansvarsfördelning
 • Var leverantörens ansvar för inkluderade processer börjar resp slutar (per process)
 • Vilka resurser köparen planerar att tillsätta under transition och samarbete, samt att be leverantören att specificera vilka resurser köparen behöver tillsätta för att få en väl fungerande lösning (tekniskt och funktionellt)
 • Krav på hur förändring av scope, volymer, etc ska hanteras under samarbetet
Operationella krav
 • Scope, inkl. krav på lösningens servicekanaler, öppettider, incidenthantering/kapacitetstoppning, inspelning, språkkrav, ev. geografisk plats, samt ev beroenden till andra kanaler/kommunikation/pågående aktiviteter
 • Krav på IT-system, vad skall leverantören tillhandahålla, vad ska levereras via uppdragsgivarens system, vad ska integreras och vilken access kan fås till uppdragsgivarens system
 • Krav på prognosmodell, processer, etc.
 • Transitionskrav och krav på styrning, rapportering och förändringsprocess
Not: Tydliggör ev. valfrihet som leverantören har i sitt förslag till lösning
Kommersiella krav
 • Vad som ska och inte ska ingå i det offererade priset
 • Prismodell och format för prissättning (som kan härledas till volymer i utgångsläge)
 • Vad som ska offereras som tilläggstjänster
 • Om indexering för generella löneökningar ska justera upp priset årligen eller inte
 • Modell för ev. viten och modell för ev. bonusar och incitament för att nå mål
Legala krav
Krav och förbehåll (skall- och börkrav), t.ex. etiska krav, praxis på marknaden, sekretesskrav, informationsdelning, certifieringar och säkerhetskrav, exklusivitet, dataägarskap och IP-krav, krav på förändringsprocess, betalningsvillkor, avtalslängd och förlängningsvillkor, etc.
Övriga frågor
Ev frågor kring finanser, referenser, organisation, etc.