5. Introduktion & Q&As

RFP*

Avtal

Uppnådda mål

Förberedelse

Upphandling

Transition, samarbete & terminering

* RFP: Request For Proposal

Uppdragsgivarens ansvar:

  • Tydligt introducera processen för leverantörerna (gärna muntligt), med möjlighet att trycka på viktiga aspekter, så att leverantören snabbt kan sätta sig in i upphandlingsunderlaget
  • Ge leverantörerna svar på frågor som RFPn inte specificerar
  • Klargöra ev. oklarheter i RFPn och för att undvika offerter som baseras på fel antaganden
  • Allokera egna resurser inom köparens företag för att kunna ge svar på leverantörens frågor under upphandlingen

Rek. steg att ta
Vad?
Mobilisering
  • Ge leverantörer 1-2 veckors varsel innan RFP går ut för att kunna planera sina resurser under processen
Introduktion
  • När RFP gått ut, ge muntlig introduktion av upphandlingen och förtydliga viktiga aspekter i upphandlingen
Frågor och svar
  • Samla in frågor från leverantören
  • Svara på frågorna
Not: Rekommenderat att ge ca. 1 vecka från svar på sista frågan tills offert ska vara inskickad