Hur kommer jag igång?

För att komma igång med arbetet att nyttja intelligence inom kundservice finns det ett antal steg att gå igenom och som kan hjälpa på vägen. Stegen syftar till att förstå var i organisationen behovet finns samt på vilket sätt som informationen skall sättas samman.

Steg 1 och 2 utförs bäst genom dialog med respektive avdelning för att säkra vilken information som finns och som kan bidra med värde, samt hur den kan och bör mätas.

Steg 3 a och b hanterar själva insamlingen och sker vanligen som en aktivitet inom kundserviceenheten men med vetskapen och beaktande för mottagande avdelningars preferens gällande vad för data och hur den mäts (inklusive hur ofta).

Steg 4 hanterar sammanställningsformen av datan och sker vanligen inom kundservice men paketeras utifrån mottagande avdelnings preferens.