Konsultstöd

Om du som uppdragsgivare önskar konsultstöd inför beslut av outsourcing, för hela eller delar av outsourcingprocessen eller under transitionsdelen rekommenderar Kontakta att ta kontakt med Erik Mokvist på konsultfirman Axholmen, som utvecklat dessa riktlinjer tillsammans med Kontakta och utvalda Kontaktamedlemmar.
axholmen

Erik Mokvist, Partner
+46 707 491 495
erik.mokvist@axholmen.se
www.axholmen.se

Erik Mokvist

”Axholmen har tillsammans med sina kunder genomfört effektiviseringar, centraliseringar, outsourcingar och rena kvalitetshöjande projekt inom nordiska kundserviceorganisationer de senaste åren. Axholmen är ett managementkonsultföretag som grundades med idén att skapa ett enklare och mer resultatfokuserat sätt att erbjuda skräddarsydd rådgivning och leverera förbättringsprojekt."