Du som konsument

Telefonen och digitala kanaler är samhällets viktigaste verktyg och medier för kommunikation på distans mellan konsumenter och företag, både vad gäller att hantera vardagliga ärenden och försäljning. Kontaktas uppdrag är att tillsammans med våra medlemsföretag verka för konsumenttrygghet i dessa kanaler.

Telefonen är ett viktigt verktyg för konsument och näringsliv, då man enkelt kan kommunicera i syfte att hantera vardagliga ärenden alldeles oavsett var man befinner sig. I ett samhälle där allt mer av handel och service sker på distans är digitala kanaler till stor hjälp. Men ibland uppstår situationer eller komplexa problem där man behöver mer omfattande hjälp. Då kan du vända dig till en kundservice eller informationscenter där kunniga medarbetare ger dig den hjälp du behöver.

En annan typ av samtal är försäljning per telefon, där företag, organisationer och föreningar vill erbjuda sina varor och tjänster. Ofta är det företag där du redan är kund som ringer, för att ge dig bättre alternativ eller pris på de tjänster eller produkter du köper. Det är också företag som vill att du ska bli kund till dem som ringer. Vill du inte bli uppringd av företag du inte har någon kundrelation till ska du NIX-spärra din telefon. Ibland ringer säljarna på en olämplig tid för dig och då har du som kund alltid möjlighet att avböja samtalet, vilket ska respekteras av Kontaktas medlemsföretag. Troligtvis ber de att få återkomma vid ett lämpligare tillfälle. Om du har tid att lyssna och vill ta del av deras erbjudande ska samtalet avslutas med en muntlig överenskommelse på vad ni kommit överens om som ska kompletteras av ett skriftlig anbud.

Som privatperson har du enligt lag alltid 14 dagar ångerrätt. Har du köpt något av Kontaktas medlemsföretag vänder dig direkt till dem för att nyttja din ångerrätt. Om du skulle behöva, här finner du Konsumentverkets ångerblankett.

Jag vill inte bli uppringd, hur gör jag?

Det är tillåtet enligt svensk lagstiftning att ringa konsumenter och kunder i försäljnings- och marknadsföringssyfte, så länge inte konsument eller kund tackat nej. Du kan bli uppringt av ett;

1. företag där du är kund eller nyligen varit kund. Det avtal du ingått med dem omfattar i regel samtycke till att bli kontaktad. Vill du inte bli uppringd av dem ber du dem spärra eller ta bort dina kontaktuppgifter. Det ska alla företag och organisationer kunna erbjuda enligt lag.

2. företag där du inte är kund. Vill du inte bli uppringd av dem ber du dem spärra eller ta bort dina kontaktuppgifter. Du ska också kontakta NIX-Telefon för att spärra ditt telefonnummer för den typen av samtal. 

Ditt telefonnummer är en personuppgift och värdefull uppgift för företag som vill kontakta nya och befintliga kunder. Vill du inte bli uppringd ska du vara noggrann med i vilka sammanhang du lämnar ut ditt telefonnummer. Har du lämnat ditt telefonnummer och samtyckt till att bli kontaktad, då gäller inte NIX och samtycket gäller tills du aktivt drar tillbaka samtycket. 

Jag får säljsamtal trots NIX-spärrat nummer

NIX-Telefon är ett spärregister som innebär att det inte är tillåtet att ringa dig i sälj- eller marknadsföringssyfte. Blir du kontaktad av telefonsäljare trots att du har NIX-spärrat ditt telefonnummer, så kan det bero på följande:

1. Du är befintlig kund och då får företag ringa dig. Du kan självklart be dem spärra ditt nummer för framtida kontakter.

2. Du har samtyckt till att bli kontaktad genom att lämna ut ditt telefonnummer i exempelvis en tävling eller enkät på nätet. Du kan då be det ringande företaget att spärra ditt nummer samt ge dig information om från vem de erhållit dina kontaktuppgifter. Då kan du kontakta källan direkt och säkerställa att ditt nummer spärras. Har du gett samtycke att bli kontaktad är det bara du som kan dra tillbaka det samtycket.

3. Företaget eller organisationen bryter mot NIX-Telefon regler och därmed svensk lagstiftning. Du kan anmäla företaget till DM-Nämnden som snarast hanterar ditt ärende eller till Konsumentverket.

Hur kommer jag i kontakt med företag som ringt mig?

Alla företag som ringer i sälj- eller marknadsföringssyfte ska ringa med öppet nummer som gör att du kan ringa tillbaka. När du ringer tillbaka på det telefonnummer du blivit kontaktad ska du mötas av ett talsvar som anger vilket företag som ringt dig och i vilket syfte, exempelvis "Välkommen till företag X, vi har ringt dig för att...". 

Om du behöver prata med dem igen, anger företaget vilket telefonnummer eller mailadress du kan använda för att kontakta dem. 

Anger företaget i sitt talsvar att de är medlemmar i Kontakta hittar du kontaktuppgifter via länkar under "Medlemmar". Om du har svårt att uppfatta företagsnamnet kan du söka på telefonnumret på webben, där finns företagsnamn och växelnummer angivet.

Jag vill ångra ett köp

Som konsument har du i regel 14 dagars ångerrätt, vilket ger dig möjlighet att ångra ett köp. I och med att det är du som ingått ett avtal är det också du som måste häva det ingångna avtalet. Du ska därför vända dig direkt till det företag som du tecknat avtal med, innan tiden för ångerrätt är slut. Be alltid om en skriftlig bekräftelse att avtalet är avslutat.