Checklista guide outsourcing

Kontakta har tillsammans med Axholmen och utvalda medlemmar i Kontakta tagit fram riktlinjer för det ansvar den köpande parten, uppdragsgivaren, har för att lyckas med sin outsourcing. Målet för riktlinjerna är att säkerställa konsumenttrygghet och skapa långsiktighet på marknaden genom affärsmässighet, transparens och tydlighet.

På vår webbsida finner en översikt av Kontaktas guide för outsourcing. Som medlem har du möjlighet att ladda ner en checklista i pdf-format genom att logga in på våra webbsidor. Klicka här.

Du som inte är medlem och vill ta del av Kontaktas guide för outsourcing är välkommen att fylla formulär nedan, så mailar vi den till dig!

Ja tack, jag vill ha Kontaktas checklista för outsourcing!