Etiska regler - praxis för trygga kundkontakter

Etiska regler är marknadens egna regelverk i form av självreglering, som anger god sed på marknaden. Genom att tillämpa etiska regler säkerställer vi en fungerande konsumentmarknad med trygga kundkontakter, samtidigt som vi slipper begränsande regelkrångel i form av lagstiftning.

Sverige har en lång tradition av egenåtgärder och självreglering på marknaden. Kontakta är initiativtagare till två sådana, Etiska regler för försäljning och marknadsföring via telefon (1987) och NIX-Telefon (1998), som båda är att anse som praxis på svenska marknaden.

Självreglering innebär att marknaden går samman och enas kring ett visst regelverk och sedan agerar alla aktörer därefter. På så sätt skapas praxis för god sed på marknaden utan att lagstiftning behövs, praxis som sedan används vid rättslig prövning för det fall situationer uppstår. Självreglering är utformat av användarna själva och friare att justera och anpassa över tid, för att alltid vara aktuellt i relation till samtiden.

Kontakta upprätthåller:
Etiska regler för försäljning och marknadsföring via telefon till konsument (sedan 1987)
Etiska regler för försäljning och marknadsföring via telefon till företag (B2B) (sedan 2008)
Etiska regler för kundkommunikation på distans och kundservice (sedan 2023)