7. Stängning av avtal

RFP*

Avtal

Uppnådda mål

Förberedelse

Upphandling

Transition, samarbete & terminering

* RFP: Request For Proposal

Uppdragsgivarens ansvar:

  • Beskriva om leverantören förväntas ta fram ett avtalsförslag eller om köparens avtalsförslag är gällande. Om leverantörens avtal ska vara utgångspunkt har köparen ett ansvar att förstå hela innehållet i det och de kommersiella konsekvenserna av innehållet
  • Skapa kommersiell och legal tydlighet under samarbetet som båda parter ömsesidigt kan förhålla sig till
  • Tydliggöra hur leverantören ska svara på avtalskrav

Rek. steg att ta
Vad?
Drafta avtal
  • Baserat på alla krav i RFPn, dela avtalsförslag till leverantörerna (avtalsförslag kan med fördel biläggas RFPn redan innan utskick)
  • Ev. ytterligare krav eller klausuler bör undvikas efter att leverantörerna offererat pris om de kan vara prispåverkande
Not: Om ytterligare krav tillkommer sent i processen, ge leverantörerna möjlighet att justera sin offert baserat på dessa tillkomna krav
Val av leverantör
  • Baserat på helhetsutvärdering, välj leverantör(er) att stänga kontrakt med
  • Kommunicera till övriga leverantörer varför de inte vunnit upphandlingen, samt ge feedback på vad de kan förbättra till nästa gång