6. Utvärdering & komplettering

RFP*

Avtal

Uppnådda mål

Förberedelse

Upphandling

Transition, samarbete & terminering

* RFP: Request For Proposal

Uppdragsgivarens ansvar:

 • Göra en relevant utvärdering leverantörsmässigt och därmed uppnå bästa möjliga lösning totalekonomiskt
 • Förstå om alla satta krav är rätt eller om något krav bör justeras och ev. ge leverantörerna en möjlighet att komplettera sina svar
 • Ge valda leverantörer chansen att muntligt presentera sin offert och lösning

Rek. steg att ta
Vad?
Utvärdering
 • Utvärdera totalekonomi
 • Förmåga att uppnå resultat enligt mål, t.ex. genom föreslagen lösning, uppbyggda verktyg och strukturkapital, klientreferenser, besök hos leverantörer och om möjligt medlyssna på samtal med leverantörens befintliga uppdragsgivare
 • Leverantörsspecifik input, t.ex. personalomsättning, frisknärvaro, rekryteringsprocess, utbildningsfunktion, förbättringsmetoder, finansiell stabilitet, stödsystem, management per operatör, etc.
 • Uppfyllande av förutbestämda krav och kriterier i kravställning
 • Övrigt, t.ex. klientreferen ser, klagomål hos Konsumentverket, etc.
Komplettering
 • Vid behov, skicka ut uppdaterat förfrågningsunderlag, inkl. ev. ytterligare utgångsläge, mål och krav,samt ev. feedback till leverantörerna
 • Uppdaterad utvärdering enligt ovan
Val av leverantör
 • Baserat på helhetsutvärdering, välj leverantör(er) att färdigställa kontrakt med
 • Kommunicera till övriga leverantörer varför de inte vunnit upphandlingen, samt ge feedback på vad de kan förbättra till nästa gång


Not: Kompletteringsrundor och ytterligare iterationer kan göras med färre (kortlistade) leverantörer för att öka fokus på relevanta leverantörer. Ge gärna alla kortlistade leverantörer chansen att göra kompletteringar.