3. Val av leverantörer

RFP*

Avtal

Uppnådda mål

Förberedelse

Upphandling

Transition, samarbete & terminering

* RFP: Request For Proposal

Uppdragsgivarens ansvar:

 • Välja ut rätt leverantörer och rätt antal av leverantörer för upphandlingen baserat på mål och utgångsläge
 • Undvika att leverantörer, som inte har chans att vinna, deltar i RFP
 • Säkerställa framtida robusthet i samarbetet


Not: Ju fler eller högre krav som ställs, desto mindre urval av leverantörer finns på marknaden, dvs. ställ inte skall krav som inte nödvändigtvis är skall krav senare i processen

Välj utifrån
Vad?
Mål
 • Behov för att uppnå de tre högst prioriterade målen
Utgångsläge
 • Volymer & öppettider
 • Kanaler & typ av kontakter
 • Skills och expertis
 • Bransch och kultur
 • Ev. befintliga leverantörer
Leverantörens finansiella situation
 • Soliditet
 • Omsättningsutveckling
 • Lönsamhetsutveckling
Förslag till skall krav/
minimikrav
T.ex. code of conduct, språkkrav, ev. krav på kollektivavtal eller motsvarande villkor, krav på övertagande av personal, krav på uppfyllande av att länder där funktionen kan placeras följer lämpliga konventioner, särskild krav på IT-struktur och informationsredundans, personuppgiftsombud och PUL-hantering, kvalitetsprocesser, miljö och kvalitet, hållbarhet, jämställdhet, ev. legala krav, ev. krav på medlemskap i Kontakta etc.
Förslag till börkrav
Om listan med leverantörer fortfarande är lång efter att kriterierna ovan är utvärderade bör bör krav utvärderas för att minska antalet leverantörer till önskat antal, t.ex. klientreferenser, behov av att få olika typer av lösningar offererade, legala krav, kommersiella krav, leverantörens finanser, etc.