17
okt

Färre affärer med ny lag?

Sedan den 1 september gäller en ny lag som säger att det måste finnas skriftliga avtal vid all telefonförsäljning. Hur ska du tackla det – utan att få färre affärer?

En enig riksdag stod bakom beslutet om den nya lagen om skriftliga avtal vid telefonförsäljning. Syftet var att öka konsumenternas skydd mot oseriösa försäljare. Tanken är god, men vad innebär det egentligen för telefonförsäljare? Budskapet från branschorganisationen Kontakta är glasklart: ”Säljare, se till att följa den nya lagen!”

– Konsumenträtt är ”top of mind” hos alla beslutsfattare världen över, och det driver på ny lagstiftning. Nu räcker det att en bråkdel av säljkåren beter sig fel, så kommer det skärpningar i form av nya lagar och all telefonförsäljning riskerar att förbjudas, säger Kontaktas vd Tina Wahlroth.

Nu är det alltså inte längre möjligt att träffa muntliga avtal i de fall där näringsidkaren på eget initiativ ringer upp kunden. Säljaren måste lägga på luren, sammanfatta anbudet i ett skriftligt avtal och sedan ge kunden tillräckligt med tid för att fatta sitt beslut, skriva under och returnera.

– Den enskilda säljaren kommer att tappa försäljning eftersom man hinner avsluta färre samtal. Hur hårt man drabbas beror på inom vilken bransch man är verksam. I farozonen är till exempel produkter med låga marginaler, som tidningar och andra medier. Vissa branscher räknar med ett tapp på 50—60 procent, säger Tina Wahlroth.

Kontakta har hela tiden hävdat att lagen inte behövs. Telemarketingbranschen är självreglerande och har mycket tydliga etiska regler. De oseriösa aktörerna utgör cirka en procent av telefonförsäljarna, och dessa tror Kontakta inte att man kommer åt med ny lagstiftning.

Oavsett DET, måste nu alla säljorganisationer se över sina samtalsmanus, rutiner och uppföljningar och hitta smidiga system för att hantera digitala signaturer. Det kan antingen ske genom att konsumenten får ett mess med en länk att klicka på, att man skickar ut ett mejl, eller att kunden får gå in på företagets webbsida för att signera. Under åtminstone en övergångsperiod innebär det här mer administration för de flesta företag.

– Alla är tvungna att hitta smarta arbetssätt och investera i nya digitala lösningar. Jag tycker det är respektlöst av vår regering att med så kort varsel tvinga näringsidkare till så stora investeringar, säger Tina Wahlroth.

Wilhelm Kaldo, jurist på Säljarnas, säger att konsumentskydd i sig alltid är bra, men att det är tveksamt om det behövs en särskild lag för en viss typ av försäljning.

– Telemarketingbranschen har arbetat hårt med att förbättra sina etiska riktlinjer. Frågan är också om man kommer åt den lilla gruppen med oseriösa säljare genom en ny lag, säger han.

Det finns istället en överhängande risk att provisionsdelen av lönen kommer att minska för de enskilda säljarna, eftersom de nya reglarna gör att man inte hinner ringa lika många samtal.

– I förlängningen kan det leda till att hela marknaden blir underfinansierad och att människor blir arbetslösa. Vi inom Säljarnas är positiva till telemarketing eftersom det bidrar till kompetensförsörjningen på ett positivt sätt. Många skickliga säljare har börjat sin bana som telefonförsäljare, säger Wilhelm Kaldo.

https://www.saljarnas.se/salj/artiklar/2018/10/farre-affarer-med-ny-lag

Text

CARINA JÄRVENHAG