10
dec

Rapport E-privacyförordningen – ett hot mot telefonförsäljning

I början av 2017 presenterade EU-kommissionen ett första förslag till förordning om e-Privacy. Förordningen syftar till att vara ett komplement till dataskyddsförordningen (GDPR) och kommer att upphäva och ersätta det så kallade e-Privacy-direktivet (från år 2002) som gäller i dagsläget. I samband med införandet av e-Privacy-förordningen kommer regleringen av personuppgifts-behandling i samband med elektronisk kommunikation harmoniseras ytterligare inom EU. Detta gäller till exempel reglering av cookies och olika typer av hur internetanvändare spåras online. Sedan lagstiftningsförslaget presenterades har e-Privacyförordningen förhandlats fram och tillbaka mellan medlemsstaterna utan att enighet har kunnat uppnås.

Den främsta anledningen till varför förordningen är intressant för Kontakta är den del i lagstiftningen som handlar om kontakt centers och olika former av direktmarknadsföring. Utgångspunkten i förslaget är att alla former av direktmarknadsföring i EU:s medlemsländer ska ske enligt opt-in-principen, det vill säga att konsumenten aktivt ska ha godkänt att företag kontaktar denne i syfte att marknadsföra och sälja sina produkter och tjänster. Enligt lagstiftningsförslaget ska dock medlemsländer kunna lagstifta om nationellt undantag till opt-in-principen, vilket för Sveriges del skulle innebära att vi fortfarande skulle kunna ha möjlighet till ett opt-out-system där konsumenten själv kan registrera att man inte är intresserad av att bli kontaktad av företag.

Det har varit många turer fram och tillbaka i förhandlingen kring e-Privacyförordningen och det är i dagsläget oklart hur lagstiftningsförslaget i slutändan kommer att landa. Det som är klart är att EU-kommissionen är angelägen om att en ny lagstiftning på området ska komma på plats så snart som möjligt. Vid årsskiftet tar Kroatien över som ordförandeland i EU och lär få uppgiften att få medlemsstaterna att komma överens om ett nytt förslag till utformning av förordningen. Det troliga är att frågan om opt-in och möjligheten till nationellt undantag kommer att finnas kvar i detta förslag. Kontakta följer frågan och processen och kommer verka för att Sverige fortsatt har möjlighet till nationellt undantag.

Hör av dig om du har frågor eller vill veta mer!

Tina Wahlroth
Kontakta
tina.wahlroth@kontakta.se