Framgångsrik försäljning över telefon

Försäljning som sker fysiskt, i ett face-to-face möte, medför många möjligheter. Oftast är beslutsprocessen för köparen allt annat än enkel, kanske fler än en person är involverad i processen, i annat fall kanske man vill jämföra säljare och/eller produkt. Därför är det inget annat än ren konst att kunna sälja över telefon!

Det kräver att du som säljare över telefon behöver ha en hel del tekniker och relativt stor verktygslåda med tricks att använda i en situation med en potentiell köpare. Det kräver även att hela din säljprocess är planerad in i minsta detalj och att du skapar en tydlig struktur för att ditt arbete ska vara så effektivt och lönsamt som möjligt.

Vad är relevanta mål att sätta upp inom telefonförsäljning? Vad krävs för att du ska nå dem? Många gånger jobbar man även i team, men ser teamarbetet egentligen ut och finns där gemensamma mål och ett internt lärande av varandra?

Telefonförsäljning är en utbildning som ger säljaren de rätta verktygen för att strategiskt och taktiskt bearbeta kunderna i längre säljcykler och bedriva viss förhandling via telefon. 

Innehåll

 • Vad är försäljning?
 • Förstå sig själv och sina kontaktpersoner bättre
 • Din viktiga roll i säljprocessen.
 • Bra egenskaper hos en säljare
 • Att sälja fördelar och kundvärde
 • Målsättningar och motivation
 • Effektiv planering av säljarbetet
 • Från förberedelser till avslut
 • Hur behåller och utvecklar jag relationen till kunden?
 • Frågeteknik
 • Invändningshantering
 • Merförsäljning


Närmare detaljer
Målgrupp:
Medarbetare

Syfte:
Kursen vänder sig till dig som redan är eller ska bli telefonsäljare och vill lära dig grunderna i effektiv planering samt resultatinriktad och seriös försäljning.

Antal deltagare:
Minst 10 och max 25 personer per grupp

Utbildningens längd:
En dag (10:00-17:00)

Datum:
30 oktober
Pris:
4900 SEK (exklusive moms)

Kursledare:
 Annika Kupila