Anna Stjernholm, ansvarig TM produktion på Kombispel!

Namn: Anna Stjernholm
Titel: Ansvarig TM
Företag: Kombispel

Anna StjernholmAnna, du har arbetat länge med telefonförsäljning. Men vad gjorde du innan du började arbeta med kundservice/telefonförsäljning?
Det har varit en mängd olika saker. Jag var 32 år när jag började i den här branschen. Under de 10 år innan jag började med telefonförsäljning jobbade jag som fritidspedagog/förskollärare och var med och startade upp förskoleklasser på Engelbrektsskolan i Stockholm. Jag har även jobbat i klädbutik, drivit en kiosk, kört budbil och rest – jobbat utomlands en del.

Vilket var ditt första jobb inom kundservice/telefonförsäljning?
Under min mammaledighet jobbade jag med sponsorsales B2B på Cancerhjälpen och det var på den vägen jag kom i kontakt med Makalös AB där jag sedan började jobba. Delaktighet, utvecklings möjligheter, variation och en fantastisk stämning gjorde att jag blev kvar i många år.

Vilket jobb har du idag och hur hjälpte ditt jobb inom kundservice/telefonförsäljning dig dit? 
Idag jobbar jag på Kombispel. De har varit kund både hos Makalös AB och sedermera Vendator/Hubbr, där jag tidigare arbetat. På Kombispel hanterar jag allt kring våra lottförsäljningskampanjer ut mot byråerna. Då telemarketing är den största införsäljningskanalen här, så finns det oerhört mycket att lära även Kombispel. En stor del i det arbetet är vad och hur, bredden i vad byråerna idag faktiskt kan leverera.

Vad är det bästa med att jobba med kundservice/telefonförsäljning?
Jag tycker att det är oerhört varierande och ingen dag är den andra lik. Vilja, driv och kunskap tar ofta människor i princip så långt de vill komma inom denna bransch.

Vad är det viktigaste som du haft med dig från det jobbet i din fortsatta karriär?
Förmågan att snabbt hantera kampanjer, kunder och fatta snabba men genomtänkta beslut, i en hela tiden föränderlig miljö. Att jobba högt och lågt och alltid vara förberedd på oförutsedda händelser.

Vad upplever du är den största skillnaden på en person som arbetat med kundservice/telefonsälj och en som inte gjort det?
Att de som inte har den erfarenheten omöjligt förstår hur mycket som ligger bakom det arbete som Kundservice/telefonförsäljare gör och vilken fantastik arbetslivserfarenhet de ger.

Vilket är ditt främsta råd till en person som funderar på att söka ett jobb inom kundservice/telefonförsäljning?
Att se det som ett bra och viktigt jobb, en bra väg in i arbetslivet. Att se fördelarna med erfarenheten det ger. Många leverantörer i branschen har även kontor utomlands och de ger även möjlighet till att kombinera arbetet med erfarenheten av att jobba och leva utomlands.

Vad anser du är den viktigaste frågan för kontaktcenter- eller telefonsäljbolag just nu?
Hur det ska gå att få ihop affären, totalt sett, i bransch med mycket små marginaler. Att ”nischa” sig kommer att bli svårt. Mer och mer måste bolagen i branschen gå åt att vara just ett kontaktcenter och således mer av en helhetsleverantör. Många ser också över att leverera tjänsten/tjänsterna ifrån andra länder, där affären kan ge bättre marginaler.

Hur ser du på framtiden för verksamheter som hanterar stora volymer kundrelationer? 
Svaret går lite hand i hand med tidigare svar men utöver det är det mycket en kanalfråga. Att i mycket större utsträckning kontakta kunden på kundens villkor, på rätt tid via rätt kanal är ett koncept som växer framöver.

Tack för att vi fick träffa dig Anna!
Emma Link, Kontakta