Möt Anton Olofsson, VD & Partner på Loyalty Nordic

Namn: Anton Olofsson
Titel: VD & Partner
Företag: Loyalty Nordic AB
Bor: Stockholm
Ålder: 29

Hej Anton, tack för att du tog dig tiden och kul att du vill vara en del i våra framgångsberättelser. 

Vad gjorde du innan du började arbeta med kundservice/telefonförsäljning?
Jag gick ut Riksidrottsgymnasiet med inriktning på Bordtennis i Köping, Sverige år 2010. Senare samma år, kort innan min 19-årsdag började jag mitt första ”riktiga” jobb i Oslo, då på avdelningen Winback/Holdback för en av Nordens största TV-leverantörer, som driftades av oss i Loyalty.

Vilket var ditt första jobb inom kundservice/telefonförsäljning och har du vidare haft flera av dessa jobb?
Min karriär har i sin helhet varit byggd kring de uppdrag och tjänster jag haft i Loyalty-gruppen. Efter att ha suttit som säljare på ovan nämnda team på telefonen i ca 2 år fick jag möjligheten att bli handledare under avdelningsledaren. Detta innebar en viss del administrativt arbete, i kombination med upplärning/coaching av andra på teamet och ett fokus på att utveckla gruppens leverans sett till resultat och kvalitet. Efter ett halvår med delad roll Handledare/Säljare blev jag Teamleader och totalt var jag en del av detta team i 4,5 år.  

Vilket jobb eller vilken roll har du idag och på vilket sätt har erfarenheten av Kundservice/telefonförsäljning hjälpt dig att nå dit?
Loyalty har varit min väg att gå i karriären och jag har också varit Säljledare & Kundansvarig för Försäljningsprojekt B2B tillsammans med Norges största mobiloperatör, Kundansvarig för ett Försäljningsprojekt med fokus på elabonnemang B2B, Platschef på vårt kontor i Sverige och idag är jag VD & Partner på Loyalty Nordic AB. Jag är dessutom med som Co-Founder i en ny satsning med fokus på att hjälpa start-ups att expandera sin försäljning och verksamhet genom ett Venture Kapital-bolag, Spike Venture AS.

Vad tycker du är det bästa med att jobba med kundservice/telefonförsäljning?
Jag tycker att det bästa är att se utvecklingen som sker på både individ- och gruppnivå. Det handlar mycket om samarbete, gemensamma målsättningar och att bygga kompetens, samtidigt som man har en tro på sig själv och att man vet varför man vill uppnå något. Jag har under mina år i Loyalty sett fantastiska resultat på många olika projekt och personer och det är en stor glädje då man vet hur mycket arbete som ligger bakom.
I en ledarposition är det självklart en extra krydda att av inköpare/affärsområdeschefer/säljdirektörer och annat som våra kontaktpersoner ofta är, få ett kvitto på leveransen då dessa är nöjda och kommer med fina intyg/referenser och att man ser vad vårt arbete kan leda till för organisationen vi jobbar med.

Vad är den viktigaste erfarenhet som du haft med dig från det jobbet i din fortsatta karriär?
Under min tid som aktiv på telefonen är den viktigaste erfarenheten jag tar med mig förmågan att kunna nollställa mig själv. Jag vill tro att man som person kommer uppleva en variation av både bra- och tuffare perioder och att då kunna se på detta med en typ av distans och förstå vad som är en förnuftig reaktion på detta och med det kunna bestämma vad som är rätt väg att gå, att göra eller besluta sig för är viktigt för hur väl man presterar och hur bra man har det i sin tillvaro.

Det som gjort att jag fått- och kunnat ta mer ansvar under min karriär och med det klättrat i positioner är lojalitet och hårt arbete. Det kan låta som en klyscha, men jag vet att det fungerat bra för mig och även flera andra av mina bekanta, i många olika branscher dessutom. Jag är tacksam för de ledare jag haft omkring mig som uppmärksammat detta och gett mig möjligheter för en vidare utveckling.

Vad upplever du är den största positiva egenskapen en person som arbetat med kundservice/telefonsälj har, jämfört med en som inte gjort det?
 Ett väl genomfört arbete i den här branschen betyder att man besitter en rad viktiga egenskaper, som väl kan tillämpas oberoende av vad man vill hålla på med resten av livet. För många är det starten på karriären och om man kan visa till både bra resultat och en välskött anställning i allmänhet betyder det att man har lätt för att lära sig, att man är att lita på, att man är stresstålig och har en förmåga att kunna analysera både situationer och personer och komma fram till lösningar som är positiva för alla iblandade parter. Listan kan göras lång och jag vet att många arbetsgivare har respekt för detta yrke och branschen i allmänhet när det blir gjort på rätt sätt. En person som arbetar med kundkontakt över telefon eller skriftliga kanaler blir ansiktet utåt för ett företag/en produkt, lär sig hur kampanjer mottas av kunder, behöver vara förändringsvillig och ödmjuk för feedback på vad man säger och gör och hur detta påverkar både resultat och framgång i allmänhet, såväl för sig själv som för det varumärke/företag eller produkt man representerar. Jag uppskattar arbetet som blir gjort av er på Kontakta samt andra som verkar för ett bra klimat både för slutkund, Uppdragsgivare/Partners och anställda.    

Du har en positiv upplevelse av yrket och vi vet att erfarenhet av kundservice/telefonförsäljning är mycket meriterande. Vilket är ditt främsta råd till en person som funderar på att söka ett jobb inom kundservice/telefonförsäljning?
Det kan finnas flera orsaker till varför man söker sig till den här branschen, men mitt viktigaste tips är att du har en orsak till varför och att du med detta kan motivera dig själv till att göra ett bra jobb. Är det för en vidare karriär i branschen? Är det för att täcka utgifter vid sidan av studier? Är det för att spara pengar till lägenhet, bil, utlandsresa? Är det för att skaffa sig meriterande erfarenhet och ett steg in i arbetslivet, relaterat till dina studier inom tex marknadsföring? Om du lyckas att bygga upp både en långsiktig- och en kortsiktig målbild blir det lättare för dig att lägga ner den energi och kraft som krävs för att nå dit du önskar och sannolikheten att du både trivs och presterar bra blir genast mycket högre. Utöver det vill jag också uppmuntra till att söka hjälp, tips och råd från kollegor, ledare eller andra man har förtroende för om/när man väl är i en anställning. Det är vanligt att en grundläggande utbildning ”blir serverad”, men det är upp till var och en att förvalta det- och göra det bästa av de förutsättningar som föreligger.    

Vad anser du är den viktigaste frågan för kontaktcenter- eller telefonsäljbolag just nu?
Det är en ständig förändring och utveckling både i branschen och i samhället i övrigt. En ny generation tar plats på arbetsmarknaden, teknologin går framåt och även lagstiftning kan komma att förändra hur man kan- och ska sköta arbetet. Det betyder att man som leverantör i branschen behöver tänka positivt kring detta och se lösningar framför problem. Med det sagt menar jag att istället för att fokusera för mycket på en enskild extern fråga bör man som organisation istället se till att man är flexibel och snabbt kan bli mogen för de förändringar man vill eller måste göra. Vägen dit kan säkert se olika ut, men den gemensamma nämnaren för att lyckas med detta tror jag är kompetent och motiverad personal.  

Hur ser du på framtiden för verksamheter som arbetar med kundkommunikation och kundrelationer?
Lite som jag varit inne på tidigare sker det förändringar och utveckling. Mer och mer blir automatiserat och datadrivet, men jag spår ändå en ljus framtid för de som kan erbjuda en professionell kundkommunikation, försäljning och ärendehantering. Konsumenter, vare sig det är företag eller privatpersoner, sätter högre krav till produkter, tjänster och service, vilket i sin tur innebär att man som organisation måste jobba aktivt för att säkra en positiv kundupplevelse i varje enskild kontakt, samt en smidig och trygg kundresa i allmänhet. Det är många delar som ska fungera för att uppnå detta, men en central del är och kommer att vara det vi i vår bransch erbjuder.

Tack för att jag fick ta del av din framgångsberättelse
Linda Magnusson
Kontakta