Möt Henrik Toftblad Holmgren, Platschef på ONE Contact

Namn: Henrik Toftblad Holmgren
Titel: Platschef
Företag: One CC

Hej Henrik!Henrik liten
Det är ganska länge sedan vi träffade dig första gången och jag vet att du har gjort en spännande resa och karriär. Berätta hur allt började, vad gjorde du innan du började arbeta med kundservice/telefonförsäljning?
Jag studerade ekonomi och sedan var jag trainee på Svenska handelskammaren i San Diego

Det låter spännande! Och hur började din bana inom kundservice/telefonförsäljning?
Jag började som timanställning på en bredbandssupport, därefter växte fler och fler projekt på ju varmare jag blev i kläderna.

Vilket jobb har du idag och hur hjälpte ditt jobb inom kundservice/telefonförsäljning dig dit?
Idag arbetar jag som platschef på ONE Contact i Malmö där vi har 2st kontor. Arbetet innebär allt från anställdas välbefinnande, till lokaler, hålla mål, sätta budget, kontakt med uppdragsgivare och leverantörer. Utan min bakgrund inom kundtjänst skulle jag omöjligt ha kunnat göra det jag gör idag. Förutom att lära sig branschen från grunden, bidrog tiden i telefon med att lära sig att vara stresstålig, hårdhudad, samt kunna hantera situationer som man inte planerat för. Man pratar med kunder som ofta inte har koll och man ska guida, hjälpa, sälja utifrån de kriterierna. Tar man in all den informationen och utvecklar den vidare så kan man applicera det på många saker här i livet.

Vad anser du är det bästa med att jobba med kundservice/telefonförsäljning?
Ingen dag är den samma! Man kommunicerar med en mängd kunder från alla möjliga platser och samtidigt lär man sig hur man hanterar dessa olika personer på bästa möjliga sätt.

Vad är det viktigaste som du haft med dig från det jobbet i din fortsatta karriär?
Att förstå människor på ett helt annat sätt. Jobbet inom kundtjänst och försäljning är väldigt psykologiskt och man lär sig hantera människor som man sedan både applicerar på framtida jobb men också på fritiden.

Vad upplever du är den största skillnaden på en person som arbetat med kundservice/telefonsälj och en som inte gjort det?
Du blir väldigt ”världsvan” väldigt snabbt. Man slängs in i en värld där det händer saker hela tiden, med mål att uppnå och lösningar att leverera växer man snabbare upp. Man märker det speciellt på ungdomar som har jobbat med försäljning eller kundtjänst, att de står ut ur mängden när de söker vidare jobb, jämför med andra i samma ålder. Vi på ONE Contact kallar många gånger våra medarbetare för stridspiloter vilket är en bra liknelse. De behöver hålla fokus på flera saker samtidigt och samtidigt alltid vara 100% fokuserade på kunden och dess behov.

Vilket är ditt främsta råd till en person som funderar på att söka ett jobb inom kundservice/telefonförsäljning?
Det är få yrken som man kan komma in i utan akademisk bakgrund och bygga upp en så stor kunskapsbank på kort tid. Det som gör en kundtjänstmedarbetare eller telefonförsäljare så attraktiv är att man lär sig brutalt mycket. Stresstålighet, kommunikation, försäljning, behovsanalys, konvertering, tänka utanför boxen, problemlösning, konflikthantering, ja listan kan göras lång. Dessa saker kan man sedan använda både inom sitt framtida yrke men också i vardagen och hemma.

Vad anser du är den viktigaste frågan för kontaktcenter- eller telefonsäljbolag just nu?
Det är två saker som det är fokus på just nu. Det som alltid kommer upp på banan är försäljning och merförsäljning. Att hitta en hållbar väg för att stoppa de fåtal oseriösa aktörer som drar ner intrycket av telefonförsäljning som helhet är en grundpelare för hur vi som arbetar med försäljning via telefon i fortsättningen kan fortsätta utvecklas. Det andra är förnyelse i hur vi hanterar framtida kommunikationsvägar där vi jobbar närmare som partner med uppdragsgivaren för att växa tillsammans i en digital värld.

Hur ser du på framtiden för verksamheter som hanterar stora volymer kundrelationer?
Kundfokusen övergår mer och mer från telefoni till andra medier så som mail, chatt och sociala medier. Överlag finns alltid behovet att ha en säljande kommunikation men sättet kommunikationen sker på kommer bli mer digital. Det kommer också bli mycket viktigare att arbeta nära uppdragsgivarna, nästan i ett partnerskap för att lyfta och lära från varandra när vi nu går in i en mer digital värld.

 Tack Henrik, det var trevligt att träffa dig!
Emma Link, Kontakta