Möt Jessica Pralits - Teamleader på Telge Energi Kundcenter

Namn: Jessica Pralits
Titel: Teamleader
Företag: Telge Energi

Jessica.PHej Jessica! Du kan väl börja med att berätta lite om hur det kom sig att du började arbeta hos Telge Energi?
Efter gymnasiet jobbade jag inom restaurangbranschen med en plan att börja studera. Parallellt med mitt heltidsjobb på restaurangen började jag arbeta som TM-säljare på Telge Energi på kvällarna. Det blev många timmars arbete och inte så mycket fritid nu när jag tänker tillbaka på det, men det var inget jag tänkte på som något tungt då. Jag har alltid haft inställningen att man får jobba hårt för att komma någonstans.
Jag hade inte sett mig själv som någon säljare innan och tvekade lite innan jag sökte, men jag lärde mig ganska fort och när jag hade fått in mina första försäljningar så gick det bra för mig. Jag utvecklades mycket av att jobba som säljare och växte av att ta mig an något jag inte trodde var för mig.

Vad skulle du säga är det viktigaste du haft med dig från det jobbet i din fortsatta karriär?
Jag brukar säga till nya medarbetare att du kommer alltid ha nytta av att lära dig sälja. Jag menar att om det så ska vara att sälja in en produkt, en idé eller till och med dig själv så kommer du alltid kunna dra nytta av att kunna presentera på ett träffande sätt, hantera invändningar och göra ett gott intryck.

Vad hände efter det första jobbet?
Efter drygt ett halvår som säljare behövde vår TM-avdelning en ny säljcoach. Jag sökte och fick jobbet. Jag sa upp mig från mitt andra jobb, lade studie-planerna på hyllan för ett tag och satsade helhjärtat på försäljningen. Jag gick från att sälja till att få andra att sälja och började utbilda och lära upp nya säljare och vidareutbildade befintliga säljare. Jag höll utbildningar om elmarknaden och säljutbildningar, sedan jobbade jag mycket med aktiv coachning och medlyssning vilket gav bra resultat. Här hade jag stor nytta av att själv ha sålt samma produkt!
Så småningom breddades mina uppgifter och jag ansvarade även för rekryteringen, höll intervjuer och var ute på rekryteringsträffar. Efter ett par år blev jag teamledare för avdelningen tillsammans med en kollega och tog då ett mer strategiskt ansvar. Under förra året behövde Kundcenter en ny teamledare och jag sökte tjänsten och nu arbetar jag sedan 1 år tillbaka som teamledare för kundcenter. I min nuvarande roll har jag mer fokus på ledarskap då jag nu också har personalansvaret för teamet. Det som driver mig idag är att se människor växa och nå målen som vi tillsammans sätter upp.
Jag ser en stor fördel i att ha växt i organisationen då jag har kunskap och erfarenhet från olika nivåer.

Vad skulle du säga är det bästa med att jobba på Telge Energi?
Det är ett enormt häftig bolag! Vi tror starkt på det vi jobbar för och är inte rädda för att utmana elmarknaden. Vi jobbar för att bidra till att världen blir renare och gör det med bra värderingar som gör att jag är stolt över att jobba på Telge Energi.

Är telefonen en viktig kanal för er när det kommer till att nå nya kunder?
Ja, absolut. På Telge Energi arbetar vi med flera olika kanaler som noga följs upp kontinuerligt. Vi är övertygade om att en kombination av olika kanaler är ett framgångsrikt koncept. Olika kanaler passar olika tider och olika typer av kunder.

Hur ser ni på kundservice?
Att vara riktigt vass på kundservice är ett måste för alla företag som vill ligga i framkant då konkurrensen är tuff. Telge Energi knep en andraplats i Servicescore 2014 i sektor Energi. Servicescore utnämningarna bygger på över 2 000 svenska konsumenters svar på hur olika företag ger dem service och vilka företag som de anser har gett dem service över eller klart över deras förväntningar. Vår placering ser vi som ett kvitto på att vi jobbar åt rätt håll med kundservice men bra kan alltid bli bättre och det jobbar vi med, mäter och följer upp.

Vad uppskattar du mest med ditt arbete?
Den personliga kontakten med kunderna. Det finns inget så effektivt och bra som ett personligt samtal. En dialog är ofta mycket effektivt både sett ur kommunikations- och säljperspektiv. Och man lär sig nya saker varje dag.

Upplever du någon skillnad på de som arbetat på ett kontaktcenter och de som inte har det?
Jag kan tänka mig att det är lättare att förstå en verksamhet från grunden och de utmaningar som finns om man har pratat med kunder. Därför är vi många på Telge Energi som har en kunddialog så ofta vi kan. På Telge Energi har vi också en kundchef och en Kundpanel som vi har löpande möten med för att bättre förstå hur våra kunder tänker och vilka förväntningar de har.

Finns det något som gör att telefonen är extra viktig inom just er bransch?

El är en produkt som är ganska komplicerad och svår att förstå. Därför är det ofta viktigt med telefonkontakt så att man kan ha en dialog med kunden.

Slutligen, vad tror du det skulle behövas mer av för att höja statusen på att arbeta på ett kontaktcenter?
Fler utmärkelser skulle kunna vara en väg att gå, att lyfta fram och kommunicera fler goda exempel. Och att ständigt mäta, följa upp och visa hur viktig kundvård och nöjda kunder är för affären.


Kontakta tar med sig det budskapet, tack Jessica!