Möt Kenny Leinonen på Canal digital!

Kenny LeinonenNamn: Kenny Leinonen
Titel: Business Development Manager (BDM)
Företag: Canal Digital

Berätta lite om din karriär inom kundkontakter. Vad arbetar du med idag och vilka roller har du haft tidigare som tagit dig dit?
Svar: Jag började på Online Fulfillment under min gymnasietid där jag sålde alltifrån tidningsprenumerationer till bredbandslösningar. Efter en tid som säljare fick jag mer ansvar i en roll som säljcoach och projektansvarig. Efter några år som säljcoach på Online fick jag möjligheten att som Account manager på Telenor vara en del i att driva deras telemarketing. Sedan dess har jag hållit mig till Telenor-koncernen och är idag ansvarig för Canal Digitals TM.

Vad var det som gjorde att du började arbeta med telefonförsäljning i starten av din karriär? Om du tittar bakåt på den tiden var det du lärde dig då som du haft nytta av i din fortsatta karriär?
Egentligen var det mer av en slump att jag började jobba med försäljning, jag hade många vänner som jobbade extra och ville själv testa vingarna inom yrket. Jag har haft stor nytta av tiden i telefonen och som ledare, detta gör att jag har en djupare förståelse för yrket idag när jag agerar från ”andra sidan” som uppdragsgivare/köpare.

Det faktum att du arbetat både som köpare och leverantör inom telefonförsäljning ger dig som du nämner insikt på båda sidor, vilka råd skulle du vilja ge till de som köper respektive levererar? Finns det några grundläggande tips om hur man skapar försäljning med högsta möjliga kundupplevelse? 
Först och främst ser jag det som en förutsättning att ha utövat yrket för att kunna agera köpare på ett bra sätt. Ser jag tillbaka på tiden som uppdragstagare så handlade affären snarare om att man fick en lista skickad till sig med en ogenomtänkt återkoppling i slutet av månaden. Numera upplever jag att ett generationsskifte skett till att vi som köper telemarketing också har utövat det, vilket gör att vi får en helt annan förståelse för affären och vilka insatser som krävs för att genomföra ett bra arbete.

Mitt viktigaste tips är att låta de säljbolag du jobbar med behålla sin ”själ” – enkelt utryckt så tror jag det är viktigt att man som uppdragsgivare inte styr vilken sätt sin partner ska arbeta på i för stor utsträckning. Det är också av yttersta vikt att den målbild som finns är förankrad hos samtliga partners i alla led, från agentnivå till uppdragsgivare. Sist men inte minst så tycker jag att man ska se på telemarketing med oerhört ödmjuka ögon, det är ett väldigt krävande jobb som många tar för givet.

Vad är det bästa med ditt arbete?
Jag älskar mitt jobb och det bästa som finns är att tillsammans med mina samarbetspartners jobba mot mål och överträffa oss själva. Trots alla mina år i branschen är det fortfarande utvecklande och riktigt kul!

Vad upplever du är den största skillnaden på en person som arbetat med kundservice/telefonsälj och en som inte gjort det?
Som jag tidigare nämnt så upplever jag att man tar arbetet för givet i många fall samt att förståelsen för vilka insatser som krävs ofta saknas. Det handlar om så mycket mer än bara timmar, kvalité och sälj/h.

Vilket är ditt främsta råd till en person som funderar på att söka ett jobb inom kundservice/telefonförsäljning?
Ta det på allvar och gör ditt bästa i alla situationer så räcker det ofta mycket långt, engagemang överträffar allt.

Canal Digital har nu under våren blivit medlemmar i Kontakta vilket vi givetvis är mycket glada för, hur ser ni på ert medlemskap och vad önskar ni att föreningen arbetar med framåt?
Telemarketing är en av de viktigaste säljkanalerna för många som jobbar mot konsumentmarknaden idag och det finns en generell uppfattning om att den bedrivs oseriöst och utan långsiktighet. Vi vill bidra till att Kontakta ska kunna ta fram exempel som bevisar motsatsen för att höja statusen på yrket.

Hur ser du på framtiden för verksamheter som hanterar kundrelationer?
På grund av digitaliseringen som nu sker så blir den, precis som många andra branscher förändrad och jag tror det krävs att vi alla är på tårna och anpassar oss samt utnyttjar läget till vår fördel.

Tack Kenny!
Emma Link, Kontakta