24
jun

Skriftliga avtal stärker inte konsumentskyddet

Den 17 juni 2015 presenterade Utredningen om konsumentskydd vid telefonförsäljning ett förslag om krav på skriftliga avtal vid telefonförsäljning. Förslaget bidrar inte till ökat konsumentskydd. Däremot riskerar det att leda till minskad lönsamhet och färre jobb i företag som är beroende av att göra affärer via telefon. Det visar en rapport som Handelns utredningsinstitut (HUI) gjort på uppdrag av Föreningen NIX-Telefon.

– Vi ifrågasätter inte de goda intentionerna bakom förslaget. Men skriftliga avtal är fel väg att gå och stoppar inte de telefonskojare som struntar i lagar och regler. Ge i stället Konsumentverket resurser att komma åt det fåtal aktörer som inte följer reglerna, säger Jonas Edström, ordförande i Föreningen NIX-Telefon som står bakom spärrtjänsten med samma namn.

Endast tio bolag var under förra året föremål för närmare hälften, 48 procent, av anmälningarna som kom in till Konsumentverket.

Samtidigt riskerar förslaget att slå mot jobben. Blir kravet på skriftliga avtal verklighet kan det leda till ett genomsnittligt försäljningsbortfall på 30 procent för de företag som i dag använder muntliga avtal i stor utsträckning, enligt HUI:s rapport. Orsaken är ökad administration hos både företag och konsument.

– Vi anser att utredningen inte har analyserat förslagets effekter på sysselsättningen tillräckligt väl. Det rimliga vore därför att hålla fast vid muntliga avtal och två veckors ångerrätt. Alla som inte vill bli uppringda av försäljare kan enkelt och gratis ”nixa” sitt nummer, säger Jonas Edström, ordförande i Föreningen NIX-Telefon.

Mer att läsa:
”Telefonen – en viktig affärskanal”, rapport från HUI Research.
”Ett nix är ett nix”, förslag från Föreningen NIX-Telefon.