25
jun

Förändring av ångerrätten

En förändring har skett i hur ångerrätten i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler ska tolkas. Lagen ger konsumenter rätt att återlämna varor inom två veckor, även om de inte längre är i "väsentligt oförändrat skick". Konsumenten kan behöva stå för viss värdeminskning, men det förutsätter att näringsidkaren har informerat om detta.

Svensk Handel är kritisk till lagen, som stiftats på EU-nivå.

— Det finns en oro för att konsumenter i högre grad kommer att lämna tillbaka använda varor. Det blir som att tvinga företag att hyra ut saker, fast det inte är det man sysslar med, säger Ann-Karin Smedberg Strömqvist, jurist på Svensk Handel.

Många företag saknar en modell för att sälja begagnade varor, påpekar hon. Att värdeminskningsavdraget ska ersätta för en prisnedsättning, eller tvätt, hjälper inte om varan inte går att sälja igen.

— Tänk på modebranschen. Man tvättar inte saker och säljer dem som nya. Det tror jag inte konsumenten skulle gå med på heller. Vi anser därför att värdeminskningsavdraget i princip ska kunna bli 100 procent, säger Ann-Karin Smedberg Strömqvist.


Läs mer här