8
jun

Adeon och BMA uteslutna ur Kontakta (SCCF)

Vid Kontaktas styrelsemöte den 23 maj beslutade en enhällig styrelse att utesluta medlemsföretaget Adeon enlig paragraf 3.1, 3.6, 6.1, 6.2, 7.1 samt 7.2 i föreningens stadgar.

Styrelsen beslutade också att utesluta apirantmedlem BMA-Business Marketing Assistance enligt paragraf 3.1, 6.1, 6.2 7.1 samt 7.2 i föreningens stadagar. BMA utesluts med omedelbar verkan.2