25
mar

Aktiveringshjälpen AB utesluts ur Kontakta

Kontaktas styrelse har fattat beslut om uteslutning av Aktiveringshjälpen AB från medlemskap i Föreningen Kontakta, som per den 25 mars verkställs. Detta gjordes med stöd av ett flertal paragrafer i Kontaktas stadgar och vidare paragraf 6 som säger att den medlem som handlat i strid med Kontaktas stadgar kan uteslutas.

Aktiveringshjälpen AB har per 14 mars inte inkommit med självdeklaration 2019, inte erlagt medlemsavgift 2019 och inte deltagit i den obligatoriska medlems- och introduktionsdagen. Bolaget har vid ett flertal tillfällen erbjudits möjlighet att åtgärda dessa brister.

- Medlemskapet i Kontakta är det mest värdefulla vi som organisation har att förvalta. Vi vill härmed skicka en tydlig signal om att vi inte accepterar medlemmar som agerar på ett sådant sätt att värdet i medlemskapet eller Kontaktas trovärdighet kan ifrågasättas, säger Tina Wahlroth, VD Kontakta.

Kontaktas stadgar anger högt ställda krav för de bolag som godkänns som medlemmar i Kontakta.  Medlemskap i Kontakta är därmed en kvalitetsstämpel som anger att medlemmar följer svensk lag och rättspraxis samt erbjuder goda villkor för sin personal.

Kontaktas stadgar går att finna här: https://www.kontakta.se/kontaktas-stadgar

För mer information eller frågor:
Tina Wahlroth, VD Kontakta, 073-566 55 22
Johan Johansson, ordförande Kontakta, 070-239 99 53