12
dec

Arbetet mot oseriös försäljning utökas

Sedan 2015 har de största nätägande teleoperatörerna haft en gemensam handlingsplan mot oseriös telefonförsäljning av abonnemang. Operatörerna har nu enats om att utöka detta arbete. Nu omfattas även försäljning till enskilda näringsidkare och annan försäljning än telefonförsäljning (till exempel försäljning i gallerior).

- Operatörerna har tillsammans med Post- och telestyrelsen, Telekområdgivarna och Konsumentverket arbetat engagerat med den oseriösa telefonförsäljningen och det är glädjande att handlingsplanen nu utvidgas. Även om det finns tecken på att klagomål om oseriös försäljning har minskat något så behövs fortsatt hårt arbete från både operatörer och myndigheter. Här är den utvidgade handlingsplanen en viktig pusselbit för att komma tillrätta med problemet, säger Anna Wikström, rådgivare på PTS. Mattias Grafström, VD på Telekområdgivarna håller med:


- Arbetet med att motverka oseriös försäljning har gått väldigt bra sedan handlingsplanen trädde i kraft. Telekområdgivarna kan konstatera att antalet klagomål mot oseriös telefonförsäljning, där konsumenten ansluts till en annan operatör mot sin vilja, har minskat med 30 procent sedan årsskiftet. Det samarbete som finns mellan nätägare, myndigheter och Telekområdgivarna samt landets konsumentvägledare visar att det med en kombination av aktiv tillsyn och snabb återkoppling sinsemellan går att se till att befintliga konsumentskyddande regler efterlevs.

Bakgrund och innehåll i handlingsplanen


I april 2015 enades Sveriges största nätägande operatörer (AllTele, TDC, Tele2, Telenor, TeliaSonera och Hi3G Access) om en handlingsplan för att komma tillrätta med oseriös telefonförsäljning. Denna syftar till att förebygga oetiska försäljningsmetoder och operatörerna ska bland annat:

- följa Telekområdgivarnas uppföranderegler i sin egen telefonförsäljning och uppmuntra avtalspartners att göra detsamma
- följa upp klagomål mot leverantörer som hyr in sig i näten
- träffa Post- och telestyrelsen (PTS) varje halvår för att följa upp hur handlingsplanen efterlevs. Konsumentverket och Telekområdgivarna deltar också på uppföljningsmötena


Utvidgningen av handlingsplanen innebär att även utvärdera handlingsplanen tillsammans med PTS om två år (under 2017) och då omfattas förutom ovanstående punkter också;

- försäljning till enskilda näringsidkare och

- annan försäljning än telefonförsäljning (exempelvis så kallad canvasförsäljning)


Ta del av handlingsplanen i bifogat dokument eller genom denna länk.

För mer information:
Anna Wikström, rådgivare PTS, avdelningen för samhällsfrågor, tfn: 073-644 5662

PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Mattias Grafström VD Telekområdgivarna tfn: 070-7134850

Susanna Fromhold Vice VD Telekområdgivarna tfn: 070-7134851

http://www.mynewsdesk.com/se/telekomradgivarna/news/arbetet-mot-oserioes-foersaeljning-utoekas-203598