17
jul

Bättre att jaga oseriösa företag

Om jag får bilda regering så kommer jag att kräva besked av varje statsråd och varje myndighetschef om ett beslut innebär fler jobb eller ej. Citatet är från statsminister Stefan Löfven under valrörelsen 2014. Nu har han chansen att avkräva besked av konsumentminister Per Bolund.

Strax innan semestrarna föreslog utredningen om konsumentskydd vid telefonförsäljning krav på skriftliga avtal vid telefonförsäljning. Trots goda intentioner är det ett dåligt förslag som hotar 10 000-tals jobb på grund av de försäljningstapp och ökade kostnader som företagen drabbas av. Förslaget slår brett mot branscher som tidningar, försäkringar, telekom, el och naturligtvis call centers. Detta trots att endast 10 företag står för 48 procent av alla anmälningar om oseriös telefonförsäljning till Konsumentverket. Det vore bättre att jaga dem i stället för alla andra.


Releasy, i Borlänge är ett av alla de seriösa företag som arbetar med service och försäljning via telefon. Av företagets medarbetare i Borlänge är ca 45 procent ungdomar under 25 år. Snart höjer regeringen arbetsgivaravgiften för unga. Skulle dessutom kravet på skriftliga avtal införas riskeras många av de viktiga men få instegsjobben vi har, utan att vi kommer åt grundproblemet med det fåtal företag som lurar konsumenter. De kan fortsätta som förut, fast nu genom att uppge en sak i telefon och sen smyga in svårbegripliga paragrafer i det skriftliga avtalet.


Det ökade kostnadstrycket och stora försäljningstappet som krav på skriftliga avtal innebär kommer att få allvarliga konsekvenser för företagen och dess förutsättningar att anställa unga. Vissa företag har redan flyttat eller funderar på att flytta verksamheten utomlands. Vi ber därför konsumentminister Per Bolund göra vad Löfven har krävt, en ordentlig analys av vad förslaget innebär för jobb och tillväxt.

 

Johan Frodell

vd Releasy Borlänge

 

Tina Wahlroth

vd i branschorganisationen Kontakta

 

http://www.dt.se/opinion/debatt/battre-att-jaga-oseriosa-foretag