31
aug

Bättre hälsa med flexibelt skiftarbete

Skiftarbetare i callcenter som själva får vara med och påverka sin arbetstid sover bättre och mår bättre generellt. Det visar en ny dansk studie.

I studien, som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidsskriften Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, fick skiftarbetare på totalt 27 arbetsplatser inom vård- och omsorg samt ett callcenterföretag prova så kallad prioriterad arbetstid. Via ett datorprogram fick de själva gå in och lämna önskemål om vilka dagar de ville jobba samt vilka tider på dygnet. De fick också svara på frågor om sömn och hälsa. I studien ingick en referensarbetsplats där de anställda inte kunde påverka sin arbetstid alls.

För skiftarbetare inom vård och omsorg fick försöket med flexibel arbetstid störst effekt. Där fick de anställda bättre sömn och minskat behov av återhämtning efter arbetspassets slut. De mådde också bättre både fysiskt och psykiskt.
– Att kunna påverka sina arbetstider är positivt för livssituationen i stort. Det blir inte lika stora konflikter mellan arbete och privatliv. Det lämpar sig särskilt väl för arbetsplatser där kraven på bemanning varierar mycket över dygnet eller i olika perioder, säger Göran Kecklund docent vid Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet, och tillägger att den danska studien är unik i sitt slag eftersom den är så noggrant genomförd med intervjuer både före, under och efter själva försöksperioden.

I Sverige är det relativt vanligt att personer som jobbar skift inom vården, polisen och transportsektorn kan påverka sin arbetstid. Även här visar de studier som gjorts att flexibla arbetstider är positivt för välbefinnandet. Men flexibel arbetstid fungerar inte alltid. På det callcenter som ingick i studien uteblev exempelvis de positiva hälsoeffekterna.
– Det handlar mycket om hur man implementerar det. I vissa verksamheter finns inte heller de rätta förutsättningarna. Då kanske det är bättre att schemalägga på ett mer traditionellt sätt. Det kan också uppstå konflikter och konkurrens i personalgruppen när de anställda inte kan lösa bemanningskraven på egen hand, säger Göran Kecklund.

Hela artikeln i Arbetsliv 2012-08-23