2
nov

Bonniers olagliga kundkartläggning

Bonnier bevarar personuppgifter i strid med personuppgiftslagen, konstaterar Datainspektionen.

Efter en inspektion av Bonniers kunddatabas som inleddes i december 2011 konstaterar Datainspektionen att Bonniers hantering av personuppgifter strider mot personuppgiftslagen.
Detta då bolaget lagrar uppgifter om tidigare kunder i tre år efter att kundförhållandet upphört.
Datainspektionen förelägger därför Bonnier att gallra personuppgifter för marknadsföringsändamål senast ett år efter att kundförhållandet upphört.

"Datainspektionen anser att när mer än ett år har gått sedan kundförhållandet upphörde är relationen mellan näringsidkare och kund så pass svag att en förnyad kontakt från näringsidkarens sida bör ses som inledande av en ny kundrelation", skriver Datainspektionen i sitt beslut.

http://www.dagensmedia.se/nyheter/dig/article3573930.ece