4
okt

Customer Service week: Certifierad och stolt kundserviceproffs!

Kundservice är ett hantverk och skickliga kundkommunikatörer är avgörande för lyckade kundmöten i en kundservice. Goda kundrelationer är vidare avgörande för varumärkens framgång. Att därför satsa på gedigen utbildning till verksamhetens kundkommunikatörer är en självklarhet. Att dessutom certifiera och kvalitetssäkra sin kundservicepersonal är ett kompetenslyft som höjer status och bygger stolthet!

Höjd status för kundservice, har varit nummer ett på önskelistan hos i princip alla jag mött under de 30 år jag arbetat i kundservicevärlden. Jag håller med. Kundservice är trots sin vikt ett lågstatusområde. Fortfarande. Trots att kundservice hanterar det viktigaste företag och organisationer har – kunderna.

Det är väl belagt i många studier att skickliga kundkommunikatörer som är nöjda och stolta i sin yrkesroll, skapar bättre kundmöten. Att bygga status och stolthet handlar självklart om att hygienfaktorer som schysst lön, en bra arbetsplats samt väl fungerande ledarskap är på plats. Status och stolthet byggs också genom att arbetsgivare visar respekt för hantverket kundservice och ger medarbetare formell specialistutbildning. Det ger dubbel vinning, stolta medarbetare med rätt yrkeskunskap som med den kunskapen levererar kvalitet i kundmötet.

En samtalsmodell som är generell ligger till grund för certifieringen. Modellen beskrivs i Kontaktas Servicehandbok, som är studiematerial i utbildningen som föregår certifieringen. Servicehandboken lär ut både rätt inställning till yrket kundkommunikatör och ger kunskap tillsammans med praktiska färdigheter i kommunikation. Servicehandboken kan anpassas till den egna verksamheten och med fördel göras om till en intern servicehandbok, som ger värdefullt stöd för coaching och vidareutveckling.

Certifieringen ger också gott stöd för efterlevnad av ISO standard 18295 för kundkontaktcenters, samt Kontakta etiska regler för kundkommunikation på distans, som båda anger att utbildning i kommunikation och samtalsteknik är ett minimikrav för medarbetare som arbetar i kundservice.

Stolt kundservice på den svenska marknaden är något vi bygger tillsammans. Stolt kundservice ger en väl fungerande konsumentmarknad med hög kundnöjdhet. Stolt kundservice ger status. Bli stolt certifierad kundserviceproffs!

Tina Wahlroth & Linda Moser
Kontakta