11
feb

Customer Service Excellence - Medverka och ta del av globala insikter och trender inom Customer Service!

Kontakta samarbetar med Deloitte i undersökning om Customer Service Excellence!

Vi hoppas att ni vill ta er tid att medverka i denna Europeiska Customer Service Excellence enkät. Som tack för att ni medverkar kommer ni att få ta del av resultatet!

I takt med den snabba teknologiska utvecklingen och högre konsumentkrav ökar även förväntningarna på effektiva kontaktkanaler som passar varje enskild kund och deras behov. Idag finns det inte bara krav på att få snabb och kompetent hantering, utan även att kunna lösa sina egna ärenden genom smidiga gränssnitt och hjälpmedel.

Genom att svara på denna enkät (ca. 10 minuter) kommer du att bidra med viktiga insikter och få kunskap om hur just du och ditt företag hanterar kundservice. Som tack för din medverkan kommer du att få ta del av trender och insikter baserat på svar från olika företag inom hela Europa. Se mer information om enkäten i bifogad presentation!

Klicka här för att komma till enkäten Customer Service Excellence 2022!

Tack för din samverkan!
Kontakta och Deloitte


För frågor kontakta Tina Wahlroth på Kontakta, tina.wahlroth@kontakta.se