3
okt

Customer Service Week: Certifiering för stolta kundservicemedarbetare!

Goda kundrelationer är avgörande för varumärkens framgång. Skickliga kundservicemedarbetare är i sin tur avgörande för goda kundrelationer. Kundservice är ett hantverk och för att bli framgångsrik krävs kunskap och träning. Nu finns certifiering av professionella kundservicemedarbetare, som ger kompetens för wow service och yrkesstolthet!

Kontakta ser allt fler exempel på företag som når ökad kundnöjdhet genom ett gediget arbete med att skapa kundservicekultur i kombination med kompetenslyft för personalen. Tack vare tävlingen GuldKontakt, som bland annat utser Sveriges bästa kundservice och kundservicemedarbetare, har vi fått värdefull inblick i hur olika organisationer arbetar med sin kundserviceverksamhet som ett verktyg för att utveckla hög övergripande kundnöjdhet på varumärkesnivå.

En av förutsättningarna för hög kundnöjdhet är en väl förankrad och företagsgemensam servicekultur. Den behöver spänna över hela företaget och involvera alla, eftersom alla på något sätt bidrar i kundresan. Servicekulturen ska också beskriva det sätt på vilket företaget ska möta och bemöta sina kunder. Flera av de lyckade exemplen vi sett har tagit fram servicehandböcker som tydligt och handfast beskriver vad som förväntas och hur man ska agera i kundmöten.

En annan förutsättning är professionella kundservicemedarbetare. Det är väl belagt att kundkommunikatörer som är skickliga och stolta i sin yrkesroll, skapar bättre kundmöten. Att bygga status och stolthet kring yrkesrollen kundservicemedarbetare handlar självklart om hygienfaktorer som schysst lön, en bra arbetsplats samt väl fungerande ledarskap är på plats. Status och stolthet kommer också ur att arbetsgivare visar respekt för hantverket kundservice och ger medarbetare formell specialistutbildning. Det ger dubbel vinning, stolta medarbetare med rätt yrkesfärdighet  levererar kvalitet i kundmötet.

Certifierad varumärkesambassadör vore kanske det bästa namnet, men med risk för otydlighet, har vi valt certifierad kundservicemedarbetare som namn på vår utbildning för hantverket kundservice.

Vi har tillsammans med serviceproffs etablerat en generell samtalsmodell som grund för certifieringen. Modellen beskrivs i Kontaktas Servicehandbok som är studiematerial i utbildningen. Servicehandboken lär ut både rätt inställning till yrket kundservicemedarbetare och ger kunskap tillsammans med praktiska färdigheter i kommunikation.

Certifieringsutbildningen sker med lärarledda lektionen live på distans, teori i sex moduler varvas med praktik under sex veckor och därefter sker uppföljning av förvärvade kunskaper. Man kan också genomföra utbildningen i digital form helt på egen hand.

Stolt kundservice och en stolt yrkeskår kundservicemedarbetare är något vi bygger tillsammans på den svenska marknaden. Stolt kundservice ger en väl fungerande konsumentmarknad med hög kundnöjdhet. Stolt kundservice ger yrkesstolthet och den status kundserviceyrket förtjänar. Bli stolt certifierad kundserviceproffs!

Tina Wahlroth
Kontakta