24
apr

Datakompisen i Dorotea AB har certifierats för ISO 9001 och ISO 14001

Datakompisen i Dorotea fortsätter att stärka och utveckla verksamheten. I april blev företaget ISOcertifierat inom kvalitet och miljö, vilket innebär att Datakompisens arbetssätt överensstämmer med de tuffa kraven i ISO 9001 och ISO 14 001.

Ett externt certifieringsorgan har granskat Datakompisens arbetssätt och bekräftat att Datakompisen har effektiva system för ledning och styrning av kvalitets- och miljöfrågor. Certifieringen är en kvalitetsstämpel som visar kunder och medarbetare att tjänsterna håller hög kvalitet och att Datakompisen jobbar aktivt med att minimera sin miljöpåverkan.

--Datakompisen hanterar alltmer komplexa uppdrag för sina samarbetspartners där kraven och förväntningarna på ett kontinuerligt förbättringsarbete ökar. Företag och myndigheter som outsourcar kritiska affärsprocesser till Dorotea ställer också allt högre krav på hållbarhetsarbetet hos sina leverantörer. Genom att certifiera oss för ISO 9001 och ISO 14001 har vi fått en oberoende kvalitetsstämpel på hela vår verksamhet, säger Datakompisens VD Ulrik Norkvist.

ISO 9001 är en ledningssystemstandard för verksamhetsprocesserna i ett företag eller en organisation. Det kan beröra allt från hur företaget svarar i telefon till hur driftsstörningar undviks. Ett ledningssystem beskriver hur företaget ständigt förbättrar och justerar sin verksamhet för att möta kundernas behov.

ISO 14001 är en internationell standard för miljöledningssystem. Grunden i 14001 är 55 skall-krav som kan ses som komponenter för ett miljöledningssystem och bygger på ständiga hållbarhetsförbättringar inom verksamheten.

--I en allt mer digitaliserad omvärld har konsumenter och företag allt högre förväntningar på snabb och effektiv service i många kanaler och med stor tillgänglighet. Vår erfarna personal hjälper våra uppdragsgivare att vårda sina kundrelationer på ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt. Genom implementering och certifiering av vårt ledningssystem och årlig extern granskning säkerställer vi vårt kontinuerliga kvalitets- och hållbarhetsarbete, fortsätter Ulrik Norkvist.

Datakompisen i Dorotea erbjuder outsourcade affärsprocesser inom kundtjänst, teknisk support och NOC-tjänster 24/7/365. Multiskillad eller dedikerad personal med hög teknisk grundkompetens och god kundkännedom utför Datakompisens uppdrag med stort engagemang och hög servicenivå.

För mer information: 
Ulrik Norkvist Verkställande direktör,
Datakompisen i Dorotea AB
Tel: 0942-47613
Mail: ulrik.norkvist@datakompisen.se

Läs mer! https://www.datakompisen.se/iso.html