11
sep

Dyrt för Fastcom när PMÖD överprövade

PMÖD – I Patent- och marknadsdomstolen (PMD) fälldes Fastcom för en rad övertramp i sin telemarketing av telefonabonnemang, förutom förbud ansågs övertrampen allvarliga och PMD dömde ut en marknadsstörningsavgift (en slags böter) om 500.000 kronor. I överdomstolen (PMÖD) ansågs samma övertramp vara mycket grövre och störningsavgiften växte till 1,5 miljoner kronor.

Högst 10 procent av föregående årsomsättning, max fem miljoner kronor, kan dömas ut i marknadsstörningsavgift, marknadsrättens form av böter. Något som gör det lättare att döma ut störningsavgift är när företag agerar på ett sätt som gör att de bryter mot reglerna på den sk Svarta listan.

När Konsumentombudsmannen (KO) efter mängder med anmälningar från drabbade konsumenter jagade Fastcom för deras telemarketing av telefonabonnemang fick Svarta listan en central funktion.

När Patent- och marknadsdomstolen (PMD) avgjorde målet fälldes Fastcom för en mängd uppenbara och omfattande övertramp av de marknadsrättsliga reglerna. Läs i BrandNews 5/18. Dock inte för något som fanns på Svarta listan. KO hävdade att det var att jämställa betalningskrav utan föregående beställning, som finns på Svarta listan, när Fastcom fick konsumenterna att beställa det de trodde var en förlängning av deras befintliga abonnemang fast till lägre pris. PMD höll inte med, en beställning är en beställning, därför friades Fastcom på den punkten. Detta påverkade nivån av störningsavgift som blev 500.000 kronor, vilket motsvarade 2 procent av Fastcom årsomsättning. Parterna fick stå för sina egna rättegångskostnader.

I Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) blev slutsatsen om beställningen annorlunda; att få fram en beställning ”utan tydlig och adekvat information” om vad som beställs och sedan kräva betalning för den är att bryta mot Svarta listans punkt 29.

Genom den bedömningen var Fastcoms agerande klart mer allvarligt och PMÖD höjde störningsavgiften till en ovanligt hög nivå om 7 procent av årsomsättningen, vilket blev 1,5 miljoner kronor. Lägg därtill drygt 300.000 kronor som Fastcom skall betala KO för deras i rättegångskostnader, och det blev ett dyrt bakslag för Fastcom att få upp målet i PMÖD.

Domen kan inte överklagas.

http://www.brandnews.se/brandnews/dyrt-a-verklagande-fa-r-fastcom