18
nov

Etiska regler blir teknikneutrala från 1 feb 2014

För att möta marknadens behov i en värld som blir alltmer mobil har branschorganisationen Kontakta beslutat att låta de etiska reglerna för försäljning via telefon till privatpersoner bli teknikneutrala och även omfatta mobiltelefoner. Beslutet ligger i linje med Föreningen NIX-Telefons beslut att införa ett teknikneutralt spärregister för spärr av all typ av telefoni mot samtal i försäljnings-, insamlings- och marknadsföringssamtal.

Beslutet innebär att samtal i marknadsförings-, försäljnings- eller insamlingssyfte ska ske på samma premisser för all telefoni, dvs telefoni via det fasta nätet och IP samt mobiltelefoner.

 

– Den tekniska utvecklingen och konsumenters beteende har förändrats dramatiskt de senaste åren och de etiska reglerna måste spegla denna utveckling. Få personer använder idag fast telefoni och samhället har istället blivit mobilt. Även förändringen i NIX speglar denna utveckling. Vi har därför reviderat de etiska reglerna med tydlighet som riktmärke, så att det blir enkelt för konsument och näringsliv att förstå och följa gällande praxis, säger Tina Wahlroth, vd för bransch- och intresseorganisationen Kontakta.

 

De nya etiska reglerna kommer att träda i kraft den 1 februari 2014. Reglerna kommer att finnas tillgängliga på kontakta.se.

 

Alla privatpersoner som inte önskar ta emot samtal kan redan i dag via telefonnummer 0772 28 00 00 spärra sin mobiltelefon via NIX-telefon för oönskade samtal i marknadsförings-, försäljnings- och insamlingssyfte.

 

För mer information, kontakta:

Tina Wahlroth, vd Kontakta, 0735 66 55 22, tina.wahlroth@kontakta.se

 

Vill du NIX-spärra din telefon, gå då till www.nix-telefon.org eller ring 077 228 00 00.