28
jan

Etiska regler teknikneutrala från 1 februari

För att möta marknadens behov i en värld som blir alltmer mobil har branschorganisationerna Kontakta och SWEDMA tidigare aviserat att de etiska reglerna för försäljning, insamling och marknadsföring via telefon blir teknikneutrala och även omfattar mobiltelefoner. Från den 1 februari träder ändringen i kraft.

Beslutet ligger i linje med Föreningen NIX-Telefons beslut att införa ett teknikneutralt spärregister för spärr av all typ av telefoni avseende samtal i försäljnings-, insamlings- och marknadsföringssamtal. Det innebär att samtal i marknadsförings-, försäljnings- eller insamlingssyfte ska ske på samma premisser för all telefoni i det fasta nätet och IP samt mobiltelefoner, dvs att det är inte tillåtet att ringa telefonnummer som är spärrade i NIX-Telefon.

– Den tekniska utvecklingen och konsumenters beteende har förändrats dramatiskt de senaste åren och de etiska reglerna måste spegla denna utveckling. Allt färre personer använder idag fast telefoni och samhället har istället blivit mobilt. Även förändringen i NIX speglar denna utveckling. Vi har därför reviderat de etiska reglerna med tydlighet som riktmärke, så att det blir enkelt för konsument och näringsliv att förstå och följa gällande lagstiftning och praxis, säger Tina Wahlroth, vd för bransch- och intresseorganisationen Kontakta.

– När gränserna mellan olika typer av telefoni suddas ut, blir det märkligt med flera olika regelverk. Vi måste fånga in den teknik som blivit mer eller mindre standard för telefonburen kommunikation. Därför har vi sett över branschreglerna så att de ska vara enkla att förstå och att följa, säger Tore Thallaug, vd för SWEDMA, bransch- och intresseorganisationen för direkt och interaktiv marknadsföring.

Reglerna kommer att finnas tillgängliga på kontakta.se och swedma.se.
Alla privatpersoner som vill spärra sina telefoner mot oönskade samtal i marknadsförings-, försäljnings- och insamlingssyfte kan göra de på 077 228 00 00 eller gå in på www.nixtelefon.org.

För mer information, kontakta:
Tina Wahlroth, vd Kontakta, 0735 66 55 22, tina.wahlroth@kontakta.se  
Tore Thallaug, vd SWEDMA, 070 590 23 65, tore.thallaug@swedma.se

 

Pressrelease pdf
Etiska regler för försäljning och marknadsföring per telefon