8
dec

Ett giltigt samtycke ska vara frivilligt, aktivt och informerat

Med anledning av TV4s Kalla Faktas rapportering om handel med personuppgifter, finner Kontakta anledning att informera om vad som gäller. Det finns inget generellt förbud mot försäljning av personuppgifter, så länge insamling av uppgifter bygger på giltiga, informerade och frivilliga samtycken.

Kontakta anser att ett väl fungerande näringsliv är avgörande för svensk välfärd. Fungerande näringsliv bygger på att företag får avsättning för produkter och tjänster, vilket kräver tillgång till konsumenter. Från tid till annan använder sig näringsliv och organisationer av olika källor för tillgång till personuppgifter till potentiella nya kunder. Bland annat köp av sk "leads" genererade från tävlingar och enkäter på internet. Kontakta anser att detta ska vara möjligt, så länge konsumenter ges rätt att både tacka ja och tacka nej, och att viljeyttringarna respekteras. En trygg konsumentmarknad har alla att vinna på.

Insamling av personuppgifter på nätet via tävlingar och liknande är tillåtet, under förutsättning att insamlingen följer given lagstiftning, Dataskyddsförordningen (GDPR). För att insamling ska vara giltig krävs att samtycket omgärdas av följande:
- Frivilligt och möjligt att avstå. Vill man delta i en tävling som kräver personuppgifter som "betalning", så är det frivilligt att delta i tävlingen.
- Aktivt samtycke med en aktiv handling där man klickar i och/eller anger uppgifter som efterfrågas.
- Informerat, innebär att konsumenten förstår vad samtycket innebär och vilka följder samtycket ger. Konsumenten ska informeras om vilket eller vilka bolag som kommer att hantera personuppgifterna samt kunna välja bort bolag som konsumenten inte vill lämna personuppgifter till.

Återkallat samtycke
Regeln säger att det ska vara lika lätt att ge ett samtycke som att återkalla ett samtycke. Därav följer att tävlingar måste omfatta information om hur konsument återkallar sitt samtycke. NIX-Nämnden anger i vägledande uttalande att ett samtycke ska kunna återkallas lika lätt som det lämnats, eller åtminstone med ett "fåtal" aktiviteter.

Reportage från TV4s Kalla Fakta:

Storbolag köper personuppgifter kopplade till misstänkta bedrägerier

Kalla fakta granskar den smutsiga datahandeln på nätet, se inslag på TV4.

Flera stora svenska företag använder personuppgifter som samlats in med hjälp av varumärkesstölder och kan kopplas till misstänkta bedrägerier.

TV4:s systerbolag C More, Schibstedägda Compricer samt Viaplays och Telenors streamingtjänst Allente är några av de företag som avslöjas i Kalla faktas granskning av den smutsiga datahandeln på nätet.

Kalla fakta har skapat fem olika identiteter och låtit dem klicka på olika annonser på nätet. Länkarna leder till hemsidor som utlovar fina priser för den som deltar i en tävling. Tävlingarnas syfte är att generera så kallade leads, kvalificerad information som gör att telefonförsäljare lättare kan hitta personer som säger ja till det de säljer.

Ett av företagen som köpt leads är C More.
– Här har det brustit, säger C Mores affärschef Jens Håkansta när Kalla fakta träffar honom för en intervju. Vi ser väldigt allvarligt på det här och tar vårt ansvar för att stoppa det, säger han.