7
feb

Ett NIX ska vara ett NIX – nu skärps reglerna

Föreningen NIX-Telefon skärper nu reglerna i syfte att stärka konsumenters möjlighet att tacka nej till oönskade säljsamtal via telefon. Undantagen för när Nix inte gäller stramas åt, enskilda näringsidkare utan aktiv verksamhet omfattas och högre krav på företag att kontrollera sina register mot NIX införs.

Konsumenter som inte önskar bli kontaktade av försäljare via telefon ska slippa det, det är därför NIX-registret finns till. Reglerna har dock vissa undantag, vilka nu ska stramas åt ordentligt. När samtycken till telefonkontakt inhämtas via exempelvis tävlingar eller enkäter på webben, måste det nu klart och tydligt framgå om avsändaren avser förmedla personuppgifter till andra företag i syfte att de ska kunna kontakta konsumenten. Det ska också finnas en möjlighet att avstå från att så sker, annars ska NIX gälla ändå. 


- Många konsumenter är irriterade över att de NIXat sig, men ändå blir kontaktade av försäljare via telefon. Oftast har det skett på grund av att konsumenten omedvetet gett sitt samtycke till att bli kontaktad i samband med till exempel tävlingar på internet. Nu skärper vi reglerna och stänger detta hål. Ett NIX ska vara ett NIX, säger Jonas Edström, styrelseordförande i föreningen NIX-Telefon.


Utöver det ska NIX nu även omfatta enskilda näringsidkare utan aktiv näringsverksamhet, eftersom de går att jämställa med konsumenter. Oseriösa aktörer har medvetet agerat bedrägligt mot denna grupp, som till exempel kan vara äldre människors om äger skogsfastigheter, genom att kontakta dem i egenskap av konsumenter, men sluta avtal med företaget. Detta bland annat eftersom företag saknar ångerrätt. 


Utöver det ska företag nu kontrollera sina ringlistor mot NIX varannan månad, istället för varje kvartal som tidigare. 


- NIX-registret fungerar väl idag och följs av alla seriösa aktörer på marknaden, vilket gör att det utvecklade konsumentskyddet bör ha god effekt mot oönskade samtal, fortsätter Jonas Edström.
De nya reglerna träder i kraft den 16 februari. Föreningen NIX-telefon uppmuntrar alla konsumenter att anmäla överträdelser till DM-Nämnden (www.dm-namnden.org) alternativt till NIX-Telefon eller Kontakta.


De nya reglerna finner du här

För mer information:
Jonas Edström, Ordförande NIX-Telefon, 070 536 58 05
Tina Wahlroth, VD Kontakta och ledamot NIX, 0735 66 55 22

Om NIX-Telefon:

Enligt Marknadsföringslagen är en marknadsförare skyldig – med vissa undantag – att kontrollera om en privatpersons telefonnummer finns i NIX-Telefon innan samtal i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte rings till denne. Även Internationella Handelskammarens regler kräver att marknadsförare och andra respekterar konsumenters önskan att inte utsättas för viss typ av direktmarknadsföring, t ex telefonförsäljning, genom att använda befintliga preferenssystem (som NIX-Telefon) eller egna interna spärrlistor. NIX-Telefon administreras av en särskild förening som under SWEDMAs ledning bildats av ytterligare nio branschorganisationer.