24
jul

Få läser avtalsvillkor vid köp på nätet

2015-07-24 Pressmeddelande: Varannan konsument, 52 procent, läser sällan eller aldrig avtalsvillkoren när de handlar på internet. Bland dem som läser avtalen anger endast 15 procent att de läser dem noggrant. Det visar en opinionsundersökning som Novus gjort på uppdrag av Kontakta. Trots det presenterades nyligen ett utredningsförslag om att införa krav på skriftliga avtal också vid telefonförsäljning.

NIX logotypUndersökningen visar att skriftliga avtal inte automatiskt stärker konsumentskyddet eftersom få läser avtalen ordentligt. Den som vill luras kan därmed göra det även skriftligt. Ge i stället Konsumentverket möjlighet att komma åt det fåtal oseriösa företag som luras, säger Tina Wahlroth, vd för Kontakta och styrelseledamot i föreningen NIX-Telefon.

Nästan alla tillfrågade i undersökningen, 94 procent, har någon gång köpt en vara eller tjänst på nätet. Men så många som varannan, 52 procent, läser sällan eller aldrig avtalsvillkoren. Endast 15 procent läser villkoren noggrant. Undersökningen visar också att sex av tio, 59 procent, har handlat en vara eller tjänst över telefon.

Nyligen presenterade Utredningen om konsumentskydd vid telefonförsäljning ett förslag om att införa krav på skriftliga avtal vid telefonförsäljning i syfte att stärka konsumentskyddet.

– Krav på skriftliga avtal ökar inte konsumentskyddet men skapar onödigt krångel för alla företag och organisationer som är beroende av telefonförsäljning. Skärp i stället Konsumentverkets tillsyn och öka informationen om möjligheten att spärra telefonen mot säljsamtal genom NIX-registret, säger Tina Wahlroth, vd för Kontakta och styrelseledamot i föreningen NIX-Telefon.

Opinionsundersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av Kontakta. Webbenkäten har genomförts med ett slumpmässigt riksrepresentativt urval ur Novus allmänhetspanel, 18 år och äldre, den 5–10 mars 2015. Totalt omfattar undersökningen 1000 intervjuer med en deltagarfrekvens om 53 procent.

Fakta om NIX-Telefon:
NIX är en kostnadsfri spärrtjänst för den som inte vill bli kontaktad av telefonförsäljare. NIX omfattar fasta och mobila abonnemang för privatpersoner och vilande företag. Ring 077-228 00 00 och följ instruktionerna.

Bilaga:
Hela resultatet bifogas.

För mer information, kontakta:
Tina Wahlroth, vd för Kontakta och styrelseledamot i föreningen NIX-Telefon, 073-566 55 22.


NIX-Telefon drivs av en ideell förening och har tio branschorganisationer som medlemmar. Föreningen bildades i oktober 1999 och det huvudsakliga syftet är att göra det möjligt för privatpersoner att på ett enkelt sätt informera försäljare och marknadsförare om att de inte önskar telefonsamtal i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte. www.nixtelefon.org