6
okt

Arbetsgivaravgifterna för unga höjs

Den nya regeringen aviserade idag att man avser helt avskaffa ungdomsrabatten på arbetsgivaravgiften innan utgången av 2015. Ett beslut som kommer att få negativa konsekvenser för många kontaktcenterföretag.

Inkomstskatten ska höjas, föreslår den nya rödgröna regeringen. Men även andra skatter och arbetsgivaravgifterna för unga. De nya skatteförslagen kommer att ingå i höstbudgeten och gäller för år 2015.


Läs mer här