16
aug

Förändrad bild av säljjobb kan sänka arbetslösheten

Debatt. Telefonförsäljningsbranschen anställer i hög grad grupper som står längre från arbetsmarknaden än andra. Ungdomsarbetslösheten är sedan länge rekordhög.Bara i Västerbotten är 2 058 unga mellan 18 och 24 år arbetslösa enligt siffror från Arbetsförmedlingen. Det motsvarar en arbetslöshet på 12,1 procent. Men samtidigt som många saknar arbete finns det också lediga jobb. I slutet av maj fanns exempelvis 126 lediga försäljningsjobb att söka.

Att ändra den obalans som finns mellan arbetslösa unga och lediga säljjobb borde vara en prioriterad uppgift för både oss i branschen och för alla politiker som vill öka sysselsättningen. Säljjobb är tyvärr underskattade och har en lägre status än de förtjänar. Låt oss därför börja med att ifrågasätta några vanliga fördomar om säljjobb.

Fördom: Att jobba som säljare ger inga meriter. Det är helt fel. Säljare är ett mycket bra jobb, inte minst som ingångsjobb på arbetsmarknaden. Vi hör ofta arbetsgivare säga att de som tidigare jobbat som säljare har ett bra driv och tvekar inte att lyfta luren. De är duktiga på att kommunicera och se andras behov.
•Fördom: Säljare kan vem som helst bli. Fel igen. Säljare är ett utmanande yrke som kräver både energi och engagemang. Du måste snabbt kunna skapa förtroende och bygga relationer. Det är långt ifrån alla som passar som säljare.
•Fördom: Säljare har dåliga arbetsvillkor. Ibland lyfter media fram enstaka arbetsgivare som misskött sig. Men faktum är att detta inte är vanligare bland säljföretag än i andra branscher. De allra flesta arbetsgivare erbjuder schyssta villkor med avtalsenliga löner. Säljare har också mycket flexibla arbetstider, vilket unga uppskattar.

Vi menar att alla jobb är viktiga jobb. Telefonförsäljningsbranschen anställer i hög grad ungdomar, invandrare och andra generationens invandrare, det vill säga grupper som tyvärr står längre från arbetsmarknaden än andra. Att vara flerspråkig och jobba som telefonförsäljare är en styrka eftersom arbetet handlar om möten med många olika typer av människor.

Vad kan då den negativa bilden bero på?
En orsak kan vara en snedvriden mediebild. Om en enskild arbetsgivare missköter sig leder det ofta till stort medieutrymme, vilket spär på fördomarna om yrket. Det händer också att politiker uttrycker sig fördomsfullt om säljjobb. En kommunpolitiker i Stockholm sa exempelvis: ”Unga ska inte tvingas ta och låsas in i skitjobb, som att vara säljare och arbeta på provision.”

Vad kan vi då göra åt problemet?
Vi ser kontinuerligt över branschnormerna för att också säkra att vi är bra arbetsgivare. Kontakta, branschföreningen för kundservice och försäljning, inför nu märkningen ”Trygg kundkontakt” för medlemsföretag som lever upp till branschens normer om konsumentskydd och schyssta arbetsvillkor.

Vi kommer under sommaren och hösten att bjuda in politiker och andra beslutsfattare till callcenter runt om i landet för att de med egna ögon ska se hur arbetet går till. På det sättet hoppas vi att eventuella fördomar mot säljjobb ska försvinna och att vi tillsammans ska hitta sätt att utnyttja telefonförsäljningsbranschens potential att minska ungdomsarbetslösheten.

Tina Wahlroth
vd Kontakta (branschföreningen för kundservice och försäljning)

Tore Thallaug
vd Swedma (intresseorganisationen för direktmarknadsföring)

 

http://norran.se/asikter/debatt/andrad-bild-av-saljjobb-kan-sanka-arbetslosheten-438323