17
feb

Förbud hjälper inte mot telefonbedragarna

Ett fåtal företag använder tyvärr telefonen för att vilseleda konsumenter. Dessa skojare måste stoppas! Men vi kommer inte åt problemet genom ett totalförbud mot försäljning och insamling per telefon. NIX är en välfungerande spärr mot oönskad telefonförsäljning som bör behållas, skriver NIX:s ordförande Jan Fager.

I en artikel i Expressen (9/2) menar Edgeir Vårdal Aksnes att spärrtjänsten NIX-Telefon bör ersättas med ett förbud mot telefonförsäljning.

Telefonen är en viktig affärskanal för företag och organisationer i Sverige i dag och en förutsättning för att såväl näringsliv som insamlingsorganisationer ska kunna verka. Samtidigt har konsumenterna en självklar rätt att tacka nej till oönskade säljsamtal via telefon.

Sju av tio är nöjda med NIX
Som ett svar på dessa båda behov finns sedan 1999 en spärrtjänst mot oönskad telefonförsäljning – NIX-Telefon – som är både välkänd och uppskattad. En undersökning som Sifo gjort visar att 92 procent av svenskarna känner till NIX och sju av tio användare tycker att spärren fungerar bra eller mycket bra. Nära tre miljoner telefonabonnemang är i dag spärrade mot oönskad telefonförsäljning.

NIX-registret respekteras av alla seriösa företag och organisationer. De senaste fem åren har antalet anmälningar till Konsumentverket om brott mot NIX-reglerna minskat från 571 stycken 2014 till endast 7 stycken 2019. NIX-Telefon är därför ett exempel på en välfungerande självreglering.

Skojarna låter sig inte förbjudas
Erfarenheter från andra länder visar att förbud inte nödvändigtvis leder till ett minskat antal anmälningar om telefonförsäljning. De oseriösa aktörer som inte respekterar en tjänst som NIX respekterar inte heller ett förbud. De ringer upp konsumenter ändå.

Vi välkomnar alla initiativ för att minska problemen med oseriösa säljsamtal, men ett totalförbud mot telefonförsäljning är inte lösningen.

Av Jan Fager
Ordförande i Föreningen NIX-Telefon

https://www.expressen.se/debatt/ett-forbud-hjalper-inte-mot-telefonbedragarna/