11
mar

Förlängt uppdrag för utredning om telefonförsäljning

Regeringen beslutade vid sitt sammanträde den 26 februari att förlänga utredningstiden för utredningen Konsumentskyddet vid telefonförsäljning (Dir 2013:95) Uppdraget ska i stället redovisas senast den 30 juni 2015.