21
maj

Försäljning till mobiltelefoner i linje med god marknadsföringssed

Marknadsdomstolen har nu fattat beslut i ett mål mellan Konsumentombudsmannen (KO) och SverigesEnergi elförsäljning Privat 1 AB. Domstolen fastslår att marknadsföring till konsument genom påringning till mobiltelefon är förenlig med god marknadsföringssed.

Hela avgörandet kan läsas här