3
sep

Förslag: Sänk avgifterna för arbetsgivare vid anställning av unga

NNR - Näringslivets Regelnämnd - arbetar för regelförbättringar och enklare företagande. NNR presenterar nu Kontaktas förslag om sänkta arbetsgivaravgifter för unga!

Regelverk:       Lag (1981:691) om sociala avgifter
Mottagare:      Arbetsmarknadsdepartementet


Påverkan på företag idag
Arbetsgivaravgifter betalas idag lika för all arbetstagare. (Tidigare fanns en halvering av arbetsgivaravgiften när man anställde personer upp till och med 25 år fyllda.)

Introduktion av unga på arbetsplatser är särskilt krävande för ar betsgivare, då unga i väldigt hög grad måste skolas in i arbetslivet. Arbetsgivare lägger idag stora resurser på att informera om skyldigheter och rättigheter, lagstiftningar, hur och varför man sjukskriver sig, hur lön fungerar och vad som kan leda till löneavdrag samt andra praktiska saker kopplade till att vara anställd. Rekrytering av unga är också mer kostsamt då de inte stannar lika länge i sin anställning och ersättare måste rekryteras mer frekvent. Det är därför rimligt att arbetsgivare kompenseras för det arbete och de kostnader som är förknippade med inskolningen samt gynnas av att vilja fortsätta ta ansvar för detta. Annars väljer arbetsgivare att rekrytera äldre som snabbare blir produktiva och som också väljer att stanna längre i anställning.

Åtgärdsförslag
Sänk arbetsgivaravgiften för arbetsgivare vid anställning av unga.

Bedömning av åtgärdsförslagets effekter för företagen
Sänkta arbetsgivaravgifter för unga kommer att gynna alla företag och organisationer som bedriver verksamhet där arbetskraften kan utgöras av unga personer. Särskilt gynnsamt blir det för verksamheter som inte har högt ställda utbildningskrav, såsom exempelvis kundservice, telefonförsäljning, butik, restaurant, besöksnäring etc. Åtgärden kommer att stimulera arbetsgivare att fokusera på rekrytering av unga och därmed få in unga på arbetsmarknaden.


Kontaktuppgifter
Kontakta, Tina Wahlroth, Styrelseordförande
0735 66 55 22, tina.wahlroth@kontakta.se