16
jul

Förslaget hotar jobb för telefonförsäljare

Ett nytt förslag på lagstiftning om skriftliga avtal inom telefonförsäljningen kan innebära att tiotusentals arbetstillfällen försvinner

I slutet på juni presenterade ”Utredningen om konsumentskydd vid telefonförsäljning” ett förslag som går ut på att företag som bedriver telefonförsäljning ska bli tvungna att skicka ut skriftligt avtal efter avslutat samtal med en konsument.
– När man ringer och sluter avtal i dag så spelar man in den delen som avtalet gäller. I stället vill man att det ska skickas ut ett skriftligt avtal så att konsumenten kan fundera på vad avtalet omfattar. Men det finns redan en lag på att det ska skickas ut en skriftlig bekräftelse och då har man möjlighet att använda sin ångerrätt om man inte vill skriva på, säger Tina Wahlroth som är vd på Kontakta.

Kontakta är en bransch- och intresseförening som arbetar med kundkontakter på distans. Enligt dem förstår de anledningen till förslaget, men tror att det finns andra vägar att gå för att öka konsumentsäkerheten.

– Syftet med utredningen är att öka konsumentskyddet, men det är tio bolag som betett sig riktigt illa. Ge Konsumentverket mer resurser att bedriva tillsyn mot de fåtal bolag som inte sköter sig. Det är mer effektivt, i stället för att lagstifta om något som drabbar alla berörda negativt.

Det nya förslaget skulle, enligt Tina Wahlroth, innebära mer administration, ökade kostnader och mindre försäljning, då folk har en tendens att glömma bort att skriva på avtalen, vilket i sin tur skulle leda till färre arbetstillfällen.
– När vi frågar våra medlemmar eller företag över huvud taget så säger de att för var hundrade miljon som man säljer mindre så försvinner 50–70 arbetstillfällen. Handelns utredningsinstitut har räknat på hur mycket mindre företag kommer sälja i och med förslaget och då pratar vi om många, många miljarder. Det innebär att tiotusentals arbetstillfällen försvinner.


http://hallandsposten.se/nyheter/halmstad/1.4148177--forslaget-hotar-jobb-for-telefon-forsaljare-