24
maj

Försvårad telefonförsäljning – fler arbetslösa unga

Moderata studenter på Aftonbladet debatt: Släng konsumentministerns förslag i papperskorgen

Konsumentminister Birgitta Ohlsson aviserade nyligen en utredning som kommer att titta på förslag som gör det mycket svårt att bedriva telefonförsäljning. Det är ett förslag som kommer slå hårt mot en bransch där många unga, däribland jag själv, fått sina första jobb.

I dag arbetar tiotusentals människor i Sverige med försäljning över telefon. Det handlar främst om ungdomar och andra som annars skulle haft det tufft att ta sig in på arbetsmarknaden. Jag själv och många andra ungdomar kan vittna om att de erfarenheter man fått genom att jobba med telefonförsäljning gett oss konkurrensfördelar som vi sedan använt för att kunna ta oss vidare på arbetsmarknaden.

Konsumentminister Birgitta Ohlssons utredning ska se över förslag som går ut på att inga samtal får göras till personer som inte på förhand tackat ja till samtal, och att alla avtal som ingås över telefon måste bekräftas skriftligen. Anledningen till att man vill få till en förändring av lagstiftningen är att man vill skydda konsumenter från att ingå avtal de senare ångrar.

Att konsumenter skyddas är ett viktigt samhällsintresse, samtidigt är det viktigt att ha med sig att detta är förslag som kommer leda till rejält ökade administrativa kostnader och försämrade affärsmöjligheter för de som driver callcenterverksamhet. I ett Sverige där vi har en ungdomsarbetslöshet på nära 25 procent riskerar detta att leda till att många viktiga arbetstillfällen för unga försvinner, samtidigt som man riskerar att åstadkomma än mer skadliga följdeffekter för både ungdomar och näringslivet i stort genom att inträdet på arbetsmarknaden blir svårare och tillgången till duktiga säljare blir sämre.

Det finns andra, mindre skadliga lösningar som regeringen i stället bör överväga. Redan idag innehåller Distans- och hemförsäljningslagen en två veckor lång ångerfrist som ger goda möjligheter att ångra ett ingånget avtal. Vad man därför i stället borde föreslå är att alla avtal som ingås över telefon ska spelas in i sin helhet, för att det på så sätt i efterhand ska vara glasklart vad som egentligen avtalades. Det kommer leda till ett ökat skydd för konsumenten samtidigt som man inte minskar jobbchanserna för unga.

Jobben kommer att vara den viktigaste frågan i valet 2014. Om Alliansen vill vara det självklara alternativet för Sveriges unga och arbetslösa borde de förkasta dessa förslag till papperskorgen och i stället fokusera på att hitta riktiga lösningar som inte riskerar ungdomsjobben.

Carl Göransson
förste vice Riksordförande, Moderata Studenter

 

http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/samhalle/article16828741.ab