8
jun

Frukostmöte i Riksdagen

Den 23 maj bjöd Kontakta (SCCF) och NDM (Näringslivets Delegation för Marknadsrätt) in Alliansen till frukost i Riksdagen. Anledningen var att vi ville berätta för dem om de konsekvenser skriftliga avtal vid försäljning över telefon skulle orsaka ge svenska riket. Upprinnelsen till detta var att Konsumentverkets Generaldirektör och PTS Generaldirektör i en debattartikel gått ut och krävt skriftliga avtal vid all typ av försäljning över telefon, i syfte att stoppa oseriösa aktörer.

Magdalena Andersson, riksdagsledamot och ledamot i Civilutskottet hade hjälpt oss med inbjudningarna bland hennes kollegor. Till vår stora förvåning kom 14 riksdagsledamöter! Magdalena berättade att det händer inte, vanligen kommer max 4-5 stycken... Vi var intressanta!
Kontakta var representerade med Tina Wahlroth och medlemsföretagen Telia, Online Sverige och Silentium. NDM kom med ordföranden Anders Stenlund från Svenskt Näringsliv samt representanter från Svensk Handel.

Tina Wahlroth inledde och Anders Stenlund tog vid. Han fastslog att vi i Sverige redan idag har tillräckligt skydd för konsumenter. Ny eller strängare lagstiftning leder inte till att oseriösa aktörer börjar agera seriöst, tvärtom. Han exemplifierade med att om lag instiftades att bankrånare skulle tvingas visa legitimation vid bankrån, skulle de förmodligen inte göra det...

Per Geijer och Anders Thelin från Svensk Handel berättade om hur de kriminella agerar i sk blufföretag med bla bluffakturor, som är en av orsakerna bakom kraven på skriftliga avtal. De var väldigt noga med att poängtera att det inte finns några kopplingar till callcenters som debatterats. De kriminella använder sig dock av telefon för sin olagliga verksamhet, men det ska inte drabba alla seriösa som använder telefonen i sitt arbete.

Kontakta och våra representanter berättade om de följder som skriftliga avtal skulle få för våra medlemmar.
- Ulf Carlshamre kundservicechef Mobila tjänster på Telia berättade att de skulle kunna tappa upp till 50 procent av deras försäljning i kundtjänst, då skriftliga avtal i regel inte kommer i retur eller skapar alldeles för långa dröjsmål för konsumenterna. Det kan betyda en halv miljard...
- Urban Ståhl på Online Sverige berättade om orimligheten i att enkla produkter som tidningsprenumerationer för 49 kronor ska behöva följas av skriftliga avtal.
- Johan Talenti från Silentium upplyste om att skriftliga avtal är i stort sett omöjliga ångra, då man verkligen kunnat tillgodogöra sig all information skriftligt. Om oseriösa aktörer skulle använda sig av skriftliga avtal är det således en stor fara för konsumenter.

Alliansens representant Magdalena Andersson summerade mötet med att bekräfta att Kontakta och NDM ytterligare stärkt deras uppfattning i att skriftliga avtal inte är rätt väg att gå i strävan att komma åt oseriösa aktörer.