3
sep

Globalt fack kräver inflytande över algoritmer

De avgör vem som kallas till intervju, spårar anställdas prestation och fördelar uppgifter. Nu kräver det globala facket UNI inflytande över de algoritmer som blivit en allt större del av det moderna arbetslivet.

Det globala facket UNI rapporterar att många callcenter använder algoritmstyrd mjukvara för att kontrollera att anställda inte pratar för fort, låter trötta eller är oartiga. Men algoritmerna har visat sig diskriminera. Kvinnor, personer med regionala dialekter och anställda från minoritetsgrupper får sämre betyg i de automatiserade utvärderingarna, med negativa karriärkonsekvenser som följd.

Och chefer hänvisar ofta till att de saknar möjlighet att påverka de digitala verktygen.
– Bara för att ett beslut fattas av en algoritm betyder det inte att arbetsgivare kan två sina händer och inte ta ansvar för resultaten, säger Alex Högback, som leder UNI:s avdelning för chefer och högre tjänstemän, i ett uttalande.

– Precis som med all ny teknologi är vårt mål att implementeringen av dessa verktyg ska vara så rättvis som möjligt, så att de gynnar både den anställda och dess arbetsgivare.

Hela artikeln i Arbetet https://arbetet.se/2020/09/01/globalt-fack-kraver-inflytande-over-algoritmer/